Zubštejn získal novou tvář

Zubštejn získal novou tvář

Zřícenina hradu, kterou najdete na Bystřicku v půlkilometrové vzdálenosti od obce Pivonice, dostala před nedávnem nový kabát. A dlužno dodat, že jí opravdu sluší.

Bohumil Samek ve své publikaci „Umělecké památky“ o hradu píše:„Hrad Zubštejn - (něm.Zuberstein též Kámen, lat. Lapis; asi 0,5 km vých. od obce) - zbudovali před pol. 13. stol. páni z Medlova znaku zubří hlavy (viz název) jako správní centrum kolonizovaného území. Před r. 1348 v majetku moravských markrabat, od r. 1437 pánů z Pernštejna, kteří jej stavebně upravovali (kaple? nad štítovou zdí); r. 1547 uváděn jako pustý. Po r. 1945 část zřícenin zabezpečena pro turistiku. Rozsáhlá hradní zřícenina se rozkládá na již. výběžku (kóta 688) úzkého skalnatého hřebenu vystupujícího z nevelké planiny zalesněného, od severu k jihu protáhlého návrší. Svou polohou ovládá rozlehlá okolní údolí v povodí Svratky a poskytuje výhled do dalekého obzoru.“

 

Podrobné mapování dějin hradu ponecháme raději osobám povolanějším a zaměříme se na současnost. Ta na dnešním vzhledu hradu také zanechala svůj výrazný podpis. Lokalita spadá pod správu Bystřice nad Pernštejnem. Díky dotačním titulům se podařilo zbytek hradu statisticky zajistit a zcela nově zpřístupnit pomocí dřevěného mostu. Novinkou je i částečné vykácení okolí hradu, díky kterému získali návštěvníci jedinečný a ničím nerušený výhled z vrcholu hradu na Bystřici nad Pernštejnem a daleké okolí.

 

Hrad Zubštejn je také známý tím, že se zde pravidelně v polovině července odehrává bitva, při níž se dobyvatelé pokouší získat nadvládu nad hradním palácem a obránci se naopak snaží jejich náporu odolat. Nechybí při ní dobové kostýmy, krásné dívky ani stateční a zamilovaní rytíři.