Nové Město by mělo v příštím roce realizovat zejména akce pro zajištění zdravého chodu města

Nové Město by mělo v příštím roce realizovat zejména akce pro zajištění zdravého chodu města

Nové Město na Moravě, které se nyní drželo pouze rozpočtového provizoria, má konečně schválený rozpočet. „Od pondělka tohoto týdne už Nové Město na Moravě pokračuje ve standardním režimu,“ sdělil starosta města Michal Šmarda.

 

Vedení města se rozhodlo realizovat především ty akce, které už jsou ve vysokém stádiu rozpracovanosti. „Jde především o investice, které jsou nutné pro to, aby město zdravě žilo, to znamená vodovody, chodníky, kanalizace a podobně. Celkový objem investic dosáhne přibližně padesáti osmi milionů v rozpočtových cenách,“ shrnul starosta.

 

Největším projektem, do kterého se letos radnice pustí, je odkanalizování místních částí Pohledec a Maršovice a některých ulic Nového Města na Moravě. „Je to klíčová investice, která je z významné části dotovaná z prostředků Evropské unie,“ dodává Michal Šmarda.

 

Další z důležitých akcí, které budou letos realizovány, je rekonstrukce infrastruktury na ulici Brněnské, o kterou už obyvatelé, podle slov starosty, dlouhodobě usilují. Jde zejména o chodník vedoucí k evangelickému hřbitovu, který tu citelně chybí.

 

Ke slovu se dostane i vybudování slibované cyklostezky, která má pracovní název „Vlachovická“. „Tu budeme realizovat, ať už dotaci získáme, či nezískáme. Bude to cyklostezka vedoucí od Medinu ke SKI hotelu. Na ni pak budou navazovat stávající komunikace,“ vysvětlil Michal Šmarda.

 

Realizace stavby cyklostezky je plánovaná na tento rok. Jedině v případě, že by byl vypsán dotační titul později a město by muselo čekat na rozhodnutí, by se stavba odložila na počátek roku příštího. „Pokud by se o dotaci rozhodovalo nepřiměřeně dlouho, pak by to mohlo vést ke zpoždění,“ potvrzuje starosta a dodává: „ Ale jinak jsme na to připraveni, projekt je vypracován a pokud bychom měli rozhodnutí o dotaci, mohli bychom začít prakticky ihned.“

 

Rozpočtové náklady na cyklostezku „Vlachovická“ přesahují deset milionů korun. Radnice by ráda dotaci získala, ovšem i kdyby měla více než kilometrovou trasu vybudovat z vlastních finančních prostředků, nebude v tomto případě váhat.