Jedna ze tří nejstarších lip ve Žďárských vrších přestala být „památným stromem“

Jedna ze tří nejstarších lip ve Žďárských vrších přestala být „památným stromem“

Lukasova nebo také Zpívající lípa v Telecím, lípa v Chobotském dvoře a lípa na novoměstském katolickém hřbitově – to jsou tři nejstarší stromy ve Žďárských vrších. Klidného stáří pod ochrannou rukou státu si ale nyní budou užívat už jen první dva jmenované.  

„Novoměstská lípa byla odhlášena z kategorie památné stromy, proces odhlášení už proběhl,“ potvrzuje naplnění osudu tohoto prastarého stromu mluvčí Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy Jaromír Čejka.

 

Označení „památný strom“ se v tomto případě vztahovalo na dva jedince lípy velkolisté rostoucí na katolickém hřbitově v Novém Městě na Moravě. Starší z nich, jehož stáří je odhadováno na více než tři sta šedesát let, je podle odborníků víceméně pouhým torzem. Lípa podle posudku, který vydala „Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky“, není životaschopná a esteticky nepůsobí příznivě.

 

Ne všichni ale s tímto jednoznačným vysvětlením souhlasí. „Svého času byla v Novém Městě snaha zlikvidovat lípu úplně. Nyní však na dvou místech znovu obrazila, takže by to byla určitě škoda,“ odporuje Jaromír Čejka.

 

Podobného mínění je i Bohumil Dostál, který má v Novém Městě na Moravě veřejnou zeleň na starost: „V nejbližší době tuto lípu rozhodně kácet nebudeme, přestože už vloni byly v Novém Městě velké tlaky na její likvidaci. Lípa obráží, udělali jsme tam také nějaké základní ošetření. Dutinu jsme odvětrali, ta byla původně zalita betonem a nahoru jsme instalovali stříšku, aby do ní nezatékalo.“

 

Druhým jedincem, který v sobě pojem „památný strom“ zahrnoval, je o pár let mladší dřevina - má „pouhých“ dvě stě let, takže oproti své starší kolegyni je tato lípa právě v nejlepším věku a rozkvětu. Pro ochranáře ale není tento strom sám o sobě nijak zajímavý ani stářím, ani rozměry. Navíc není znám žádný příběh, který by se k němu vztahoval.

 

O torzu mohutné lípy se ale určité pověsti zachovaly. Podle nich prý byla lipka vysazena na počest Vestfálského míru, který byl uzavřen 24. října 1648. Stáří stromu by této tradované historce odpovídalo.

„Památným stromem“ byly obě lípy velkolisté vyhlášeny 3. dubna 1980. 28. února letošního roku byla jejich ochrana ukončena. K úplné likvidaci mohutné dřeviny zatím nedojde. A kdo ví. Možná nás lípa časem ještě překvapí. Vždyť v její životaschopnost už téměř nikdo nevěřil a ona přece na dvou místech ožila. Třeba k nim časem přibudou i další. I když, ruku na srdce, v tomto pokročilém věku už má jedinec na nějakou tu chorobu i nárok. A to, že prožil celý svůj život na hřbitově, mu na zdraví jistě nepřidá.