Sdružení Krajina podruhé vyhlašuje veřejnou sbírku

Sdružení Krajina podruhé vyhlašuje veřejnou sbírku

Na ruční kosení téměř sto padesáti hektarů podmáčených luk, o které se Sdružení Krajina pravidelně stará, jsou zapotřebí nejen ochotné ruce dobrovolníků, ale také nemalé finanční prostředky.

Ty se ochranáři pokouší získat několika způsoby. Jedním z nich je bankovní převod na sbírkový účet 2500054442/2010. Pokud využijete této možnosti, jak se přidat k těm, kterým přírodní dědictví po předcích není lhostejné, pak získáte speciální certifikát jako doklad vašeho podílu na péči o podmáčené louky.

Další z možností, kterak se zapojit do ochranářské činnosti, je přiložit ruku k dílu osobně. V tomto případě je dobré sledovat pravidelně kalendář akcí na http://www.stopavkrajine.cz/akce-pro-prirodu-kalendar-akci-str-7-1-7-2.html a vybrat si z nabídky tu nejzajímavější a dle vašeho názoru i nejprospěšnější z nabízených akcí.

Kromě jednotlivců se mohou zapojit celé kolektivy a to do takzvaného „firemního dobrovolnictví“. Zaměstnavatel poskytne potřebám Sdružení Krajina pracovní čas zaměstnanců a příspěvek na jejich stravu, zaměstnanci se dostaví na předem určené místo v daném čase, kde jim na oplátku ochranáři udělí pracovní nářadí, pitnou vodu, lékárničku, proškolení a zadání práce. Zvláště pro ty, kteří své pracovní dny tráví převážně za psacími stoly v kancelářích, by mohla být tato nabídka dobrovolnické činnosti vítanou změnou.

Při dalším získávání finančních prostředků na sečení podmáčených luk pomáhají studenti Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy ze Žďáru nad Sázavou. Právě nyní, konkrétně ve dnech 13., 15. a 19. dubna vyjdou do ulic města s magnetky, které budou nabízet kolemjdoucím ke koupi.  Na zmíněných prodejních předmětech jsou vyobrazeny některé druhy rostlin a živočichů, se kterými se můžete setkat právě na podmáčených loukách, o něž se Sdružení Krajina stará.

Za pouhých třicet korun tak získáte nejen originální magnetku, ale přispějete také na dobrou věc. Díky několika málo korunám, které určitě neohrozí žádný rodinný rozpočet, dáte šanci na život rostlinám a živočichům, kteří by jinak bez pomoci nepřežili.