Kvalita vody ve vybraných rybnících a nádržích - aktualizováno

Ve dnech 9.8. a 11.8. 2004 prováděla KHS kraje Vysočina další měření jakosti vody ve sledovaných rybnících. I když samozřejmě postupně dochází ke zhoršení kvality, díky průběhu letošního léta není zatím žádná ze sledovaných nádrží zařazena mezi vysloveně rizikové se zákazem koupání. Mírné riziko zdravotních problémů hrozí v Pilské nádrži, Medlově a nově v Sykovci.

Orientační vizuální hodnocení jakosti povrchových vod sledovaných rybníků - sezóna 2004.

Územní pracoviště: KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Datum kontroly: 9.8. a 11.8.2004
Klimatické podmínky: slunečno.

 

Sledované rybníky

Rybník

Teplota vody °C/ vzduchu °C

Průhlednost (cm)

Charakteristika vodní plochy /barva, pach, , plovoucí znečištění, vodní rotlinstvo, fytoplankton apod.)

Posouzení vhodnosti/nevhodnosti k rekreačnímu koupání (I., II., III )

Zuberský

 

 

vypuštěný

 

Skalský

21,9/19,1

85

hnědozelená barva

II.

Milovský

21,1/19,1

70

hnědá barva

II.

Koupaliště Sázava

 

 

vypuštěno

 

Koupaliště N. Město n.M.

21,8/23,6

60

hnědozelená barva

II.

lom Dolní Rožínka

22,5/28,1

90

zelenohnědá barva

II.

Pilská nádrž 159/2003 Sb.

21,2/19,7

40

zelenošedá barva, spadané listí na vodní hladině

zhoršená kvalita/mírné riziko vzniku zdravotních problémů

Velké Dářko 159/2003 Sb.

20,9/19,8

30

hnědá barva

II. vhodná / zhoršené smysl. postižitelné vlastnosti

Sykovec
Sb. 159/2003

21,9/21,1

70

žlutohnědá barva

zhoršená kvalita/mírné riziko vzniku zdravotních problémů

Medlov 159/2003 Sb.

20,6/20,5

50

zelenohnědá barva

zhoršená kvalita/mírné riziko vzniku zdravotních problémů

Domanínský 159/2003 Sb.

23,9/21,8

60

zelenohnědá barva

vhodná/zhoršené smysl. postižitelné vlastnosti

Kriteria pro posouzení vhodnosti vodních ploch k celodenní rekreaci v rámci obecného užívání povrchových ploch na základě provedeného orientačního vizuálního hodnocení změn.

Posouzení:

  • I. vhodná: průhlednost vyšší jak 1 m, bez plovoucího znečištění a fytoplanktonu.
  • II. omezené využití: průhlednost vyšší jak 50 cm, bez výrazného plovoucího znečištění, mírné vegetační zabarvení vody s náznaky rozvoje fytoplanktonu bez vodního květu.
  • III. nevhodná: průhlednost vody nižší jak 50 cm, hladina znečištěna, patrný rozvoj fytoplanktonu.

Hodnocení jakosti povrchových vod, ploch využívaných ke koupání ve smyslu vyhl. č. 159/2003 Sb.:

Vhodná ke koupání:
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi:
Nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

Zhoršená jakost vody:
Mírně výšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

Voda nevhodná ke koupání:
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst. 3 vyhlášky.

Voda nebezpečná ke koupání:
Voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní počkození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

KHS kraje Vysočina, územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Publikováno se svolením KHS http://www.ohs-zdar.cz