Ještě jednou vodákům ? tentokrát Loučka

Když jsem vyrážel na nedělní výlet, potkal jsem na autobusovém nádraží v Novém Městě skupinu vodáků, kteří se chystali sjet Loučku (Bobrůvku). Jako východisko si vybrali Bobrovou. Poprosil jsem je aby mi o své plavbě napsali. Slib splnili a tak si můžete přečíst jak se Loučka sjíždí.

Informace k článku
(otvírají se v novém okně)

Info systém E-vysočina
Řeka Loučka
Bobrová
Externí www odkazy
Povodí Moravy - situace
Popis a kilometráž na raft.cz

Ahoj
Loučka byla z Bobrové sjízdná, i když ve střední části to chtělo místy plivnout pod lodě. Bylo něco kolem 140 cm na vodočtu. Odrazili jsme v jedenáct a v Dolních Loučkách jsme byli v šest ( 36 ř. km). Ze Strážku by to bylo víc na pohodu, ale takhle jsme se alespoň svezli. Nahoře hodně meandrovala, poté se trochu narovnala a objevily se peřeje. Popadaných stromů moc nebylo, jezy za tohodle stavu převážně nesjízdné. Byla tam pěkná místa až do WWII. Okolí také nemělo chybu - lesy, kostelíky, westernové městečko.
           Filip kalcik@lachema.cz

O řece:
Loučka je významný pravý přítok Svratky. Jejím počátkem je soutok Rokytky, Vlachovického potoka a bezejmenného potoka mezi Rokytnem a Vlachovicemi v nadmořské výšce 700m (Vlachovický potok 750m), . V Novém Městě na Moravě napájí soustavu rybníků (městské koupaliště nad městem, Cihelský a Kazimírův rybník). Pod Palackého náměstím poblíž Humpoleckého mlýna se stéká s prvním významným přítokem – Bezděčkou. Pod Bobrovou v Olešínkách, přibírá vody potoka Olešná a začíná se zařezávat do hlubokého údolí. Na jeho počátku míjí Šiklův mlýn s vyhlášeným westernovým městečkem. Posledním místem s dobrým přístupem k vodě, využívaným vodáky je Strážek. Zde ještě říčku jmenují jako Bobrůvku. Někde pod Strážkem se její jméno definitivně mění na Loučku. Na některých mapách je Loučka uváděna jako název již od Nového Města a Bobrůvka je psána v závorce.
Pod Strážkem údolí dále nabývá na strmosti, místy se téměř mění v kaňon. Asi nejkrásnějším úsekem je Trenckova rokle mezi Drahonínem a Vickovem – skalnaté údolí s kaskádami potoka vlévajícího se do Loučky. Na skalách se vyskytují některé druhy horských rostlin a území je chráněnou přírodní památkou.
Význam údolí v minulosti dokládají zříceniny šesti hradů (Mitrov, Vickov, Košíkov, Rysov, Újezd a Dolní Loučky.
V Dolních Loučkách ještě přibere vody Libochovky a v Předklášteří u Tišnova se vlévá po 60,1 km do Svratky.

Pro vodáky:
Řeka je sjízdná jen na jaře v období tání (výjimečně po silných deštích). Podmínkou sjízdnosti je stav vodočtu ve Skryjích minimálně 70 cm v Dolních Loučkách 130 cm. Stav vodočtu v Dolních Loučkách lze zjistit na internetu – viz „Informace k článku“
Nejčastějšími nástupy k plavbě jsou Bobrová (bus z Nového Města na Moravě – ČD) nebo Strážek (bus z Bystřice nad Pernštejnem – ČD). Končí se v Dolních Loučkách ( ČD ) nebo v Předklášteří – Tišnově ( ČD ). Délka sjízdné trasy cca 35 – 40 km.

Téměř celou sjízdnou trasu najdete na mapě KČT Velkomeziříčsko (č. 84) Dolní úsek Vrbka – Dolní Loučky – ústí, je zaznamenán na mapě KČT Okolí Brna, Svratecko (č.85). Pramen a horní tok po Radešínskou Svratku zobrazuje mapa KČT Žďárské vrchy (č.48).