Santiniho hvězdu bude distribuovat havlíčkobrodský pivovar

Santiniho hvězdu bude distribuovat havlíčkobrodský pivovar

Město Žďár nad Sázavou se chystá uzavřít spolupráci s havlíčkobrodským pivovarem, jehož tradice sahá až do roku 1834. Předmětem jejich kooperace je nejnovější žďárský propagační materiál – pivo Santiniho hvězda.  

„Bude nám nabídnuta smlouva o spolupráci a město určitě využije tuto nabídku,“ potvrdila senátorka a starostka Žďáru nad Sázavou Dagmar Zvěřinová.

Rada města už schválila i cenu, za kterou by se mělo pivo nazvané Santiniho hvězda dostat do prodejních sítí a též cenu prodejní. „Maloobchodní cena je dvacet korun. Prodejci ji pak mohou prodávat za dvacet pět korun, budou mít na každé láhvi pětikorunový rabat,“ říká první místostarosta Jaromír Brychta.

Santiniho hvězda je dvanáctka ležák a k dostání by měla být pouze na území města Žďár nad Sázavou. „Zatím ji seženete pouze v Informačním centru na Staré radnici, u Hendrychů u brány do zámku, v zámecké čajovně, v restauraci Táferna, v Tálském mlýně, v bufetu na městském úřadě a na pláži u Piláku,“ vypočítává Jaromír Brychta.

Smlouva o použití ochranné známky Santiniho hvězda mezi městem a havlíčkobrodským pivovarem ovšem zatím ještě uzavřena není. Představitelé města ale doufají, že nenastanou žádné komplikace a že se s budoucím distributorem bez problému dohodnou na smluvních podmínkách. „My v podstatě přeneseme obchodní stránku smluvně na pivovar Rebel,“ vysvětluje Dagmar Zvěřinová a dodává: „Oni budou zavážet místa, která my určíme, případně to budeme doplňovat nebo omezovat. Když budeme chtít pivo pro reprezentaci nebo propagaci, budeme si ho odkupovat za režijní cenu. Obchodní stránkou se nebudeme zaobírat.“

Ochranná známka Santiniho hvězda vychází podle slov prvního místostarosty Jaromíra Brychty z pověsti týkající se objevení jasné hvězdy na obloze za bílého dne na počátku stavby kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře. „Takto dal Jan Nepomucký na vědomí, že souhlasí s tím, aby se budoval chrám jemu zasvěcený.“

Vzhledem k tomu, že nyní za jasného dne žádná hvězda nevyšla, není zcela jasné, zda se bude světec také souhlasit s novou ochrannou známkou lahodného nápoje nahořklé chuti.  Vyznavačům pěnivého moku a žďárským patriotům se ale líbí už teď.