Bílá skála

Bílá skála

Na samém konci více než kilometrového pásma skalního bloku táhnoucího severovýchodně od vrcholu Devět skal už po staletí pevně stojí Bílá skála.

Najdete ji 2km jihozápadně od Křižánek a své neopakovatelné kouzlo má především pro amatérské i profesionální ornitology. Až do roku 1957 byla domovem sokola stěhovavého a dodnes je vyhledávána jako nocoviště a potencionální hnízdiště v chráněné krajinné oblasti se rozšiřujícího krkavce velkého. V nočních hodinách je tu zase slyšet houkání sýců rousných a puštíků obecných, ve dne hlasité ťukání datla černého.

Okolní lesy jsou převážně smrkové s mírným zastoupením buku. Porost na skále samotné tvoří kromě smrku také bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Z rostlin tu najdete především mechy, lišejníky, traviny a kapradiny, ale také borůvky, šťavel kyselý a brusinky.

Proč dostala tato skála jméno Bílá, to je pro většinu příchozích záhadou. Ti znalejší tvrdí, že název skalního útvaru byl odvozen od zbarvení, které jí dávají dopadající paprsky jižního slunce.

K Bílé skále lze dojít po modře značené turistické značce, která pak dále pokračuje k nejvyššímu vrcholu Žďárských vrchů, k Devíti skalám. Horolezecká činnost je zde alespoň omezeně povolena a to na vyznačených úsecích od 1. července do 31. prosince. Žádné velké výhledy z vrcholu ale očekávat nelze, neboť tento skalní útvar je zcela zakryt okolním lesem.