Odkoupí Nové Město Kazmírák?

Rybník Kazmírák, který se rozprostírá téměř v samém středu Nového Města na Moravě, městu nepatří. Jde o jeden z těch případů, kdy město v době, kdy mohlo získat majetek na svém území do vlastní péče, zaspalo. Dnes se ovšem takovéto chyby poměrně těžko napravují a čas nelze vrátit zpět.

Kdysi Škrobův rybník, pak Kazmírovec, dnes Kazmírák, založili v Novém Městě na Moravě zřejmě Pernštejnové. První písemné zmínky o něm nacházíme už v roce 1587.

 

V současné době se rybník nachází ve vlastnictví státu, který se k němu, podobně jako k dalšímu svému majetku na území měst a obcí, chová přímo macešsky. I proto se město rozhodlo si Kazmírák od státu pronajmout. Jedině tak bylo možné docílit jeho odbahnění a opravy hráze. „Pokud jsme chtěli státu ošetřit jeho majetek, který nám ve městě dělal ostudu, museli jsme si jej pronajmout. Tímto způsobem jsme dosáhli na státní dotace, ke kterým jsme přidali vlastní finanční prostředky a mohli jsme se konečně pustit do revitalizace.“ Posteskla si starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková.

 
 

 
 

 

Odbahnění i oprava hráze jsou téměř hotovy. Město by mohlo v této chvíli Kazmírák vrátit státu a ukončit svůj pronájem. Podle starostky by se ale dříve či později situace opakovala. Stát by o svůj majetek nepečoval a časem by se nově upravený rybník stal opět nevzhledným bahňákem.

 

Město se nejdříve pokusilo o bezúplatný převod, s tím ovšem Úřad po zastupování státu ve věcech majetkových rozhodně nesouhlasil.  „Pokud se o rybník chceme starat, pak nám nezbývá, než jej koupit. Nekompromisní postoj státu se sice může zdát poněkud nespravedlivý, ale je to realita a nám v tuto chvíli skutečně nezbývá nic jiného než odkup“, říká starostka.

 

Z tohoto důvodu radní Nového Města na Moravě doporučili zastupitelstvu schválit odkoupení dnes již revitalizovaného rybníku. Cena, kterou za něj bude stát požadovat, zatím není jasná, město však doufá, že to nebude více než trojnásobek ročního nájemného. Roční nájemné, které město za pronájem platí, dosahuje výše sto osmnáct tisíc korun, takže nákup Kazmíráku by nemusel přesáhnout tři sta šedesát tisíc korun.

 
 

 
 

 

Rybník Kazmírák není pouze na okrasu. Je součástí protipovodňového systému města a jako takový by měl být udržován alespoň v přijatelném stavu. Rozhodně nepatří mezi rybníky chovné, takže nelze očekávat, že by byl jakýmkoliv způsobem pro svého majitele ziskový. Nachází se však v místě, kde by v budoucnosti mohla vzniknout klidová zóna. Mimo to by nebylo nemožné vybudovat zde časem chodník, spojující nemocnici a místní část „Betlém“ s centrem města. Předešlo by se tak nebezpečnému pohybu chodců na ulici Žďárská, která je dnes jedinou spojnicí těchto míst. Své využití by určitě našlo i prostranství pod hrází, jako nejefektivnější se nabízí možnost vybudování dětského hřiště. „Celé území je pro město velmi cenné a může být skutečnou oázou klidu v centru města,“ dodává Zdeňka Marková.

 

Vysočina,  Nové Město na Moravě