Ptákem roku 2008 se stal racek chechtavý

Racka chechtavého ve Žďárských vrších uvidíte jen velmi výjimečně. Občas na podzim, po ukončení hnízdního období, je možné tohoto nápadného, štíhlého ptáka zahlédnout, ale je to poměrně velká vzácnost.

Kdysi tomu ale tak nebylo. Ve volné krajině a to hlavně na rozsáhlých vodních plochách byli rackové vcelku běžným druhem. Avšak pouze do padesátých let, pak započal jejich postupný ústup, který přešel až do téměř úplného vymizení.

 

V kraji Vysočina lze v posledních letech najít pouze jedinou hnízdní lokalitu tohoto druhu. Ochranáři přesné místo z pochopitelných důvodů tají, prozradili pouze to, že se nachází na Jihlavsku na nově vybudovaném rybníku. Hnízdí zde asi dvacet párů racka chechtavého a ochranáři jim budují hnízdní podložky, které pro nezasvěcené vypadají jako malé plovoucí ostrůvky, aby se počet hnízdících párů co nejdříve navýšil. Byli by rádi, kdyby se kolonie racků rozšířily i na blízké rybníky. Kromě vhodného hnízdiště je na tomto místě splněna i další podmínka, tedy vyhovující potravní nabídka. Je zde relativně zdravé prostředí, kde je možné tuto potravu nalézt.

 

 Jako obvykle, i letos se stal ptákem roku druh, který si zcela jistě zaslouží všeobecnou pozornost. V minulých desetiletích, tedy v čase intenzivního zemědělského obhospodařování a chemizace zemědělství, docházelo k tomu, že racci pomalu ztráceli možnost najít jakýkoliv zdroj vhodné potravy. A i to, co na polích ještě zbylo, bylo natolik zatíženo jedovatými látkami, především těžkými kovy, že se strava stala pro racky naprosto nevhodná. Ptáci si postupně hledali jinde a tak je bylo často možné zahlédnout na skládkách domovního odpadu. Ten ale většinou neskýtá zrovna lákavou a plnohodnotnou stravu.

 

Kromě potravy racci postupně ztráceli i vhodné životní prostředí a to hlavně v důsledku meliorací. Vymizely vlhké louky přecházející ve vodní plochy.  K úbytku tohoto druhu napomohlo i přímé pronásledování - sběr vajec, lov a záměrné otravy.

 

V České republice má racek chechtavý ještě jednoho blízkého příbuzného, jímž je racek černohlavý. Jeho oblíbenou hnízdní lokalitou je jižní Morava a jižní Čechy. Velmi výjimečně a to pouze na několika málo místech je možné spatřit i racka bouřného.

 

Česká společnost ornitologická se stejně jako každoročně, i tentokrát obrací na širokou veřejnost s žádostí o sledování jak jarního příletu, tak i hnízdního výskytu ptáka roku. Tímto způsobem mohou ochranáři získat ucelenější informace o sledovaném druhu na jednotlivých územích.