Emma Bystřicko ani Novoměstsko nijak výrazně nezasáhla

Ačkoliv na mnohých místech České republiky napáchala vichřice mnoho škod, některé lokality byly jejího řádění téměř ušetřeny.  

„Největší problémy, které nám Emma přinesla, byly v lesích. Padlo asi dva tisíce kubíků dřeva, což není málo, ale není to ani moc“, sdělil starosta Bystřice nad Pernštejnem Karel Pačiska. „Ročně můžeme vytěžit devět tisíc kubíků, takže žádná velká katastrofa to tentokrát nebyla.“

 
 

 
 

 

Bystřice nad Pernštejnem je členem Lesního společenství obcí s.r.o., které obhospodařuje zhruba tisíc dvě stě padesát hektarů lesů. Nejhorší situace byla v lesích okolo Víru, v této lokalitě vichřice nadělala nejvíce škod.

 
 

 

Ani Novoměstsko naštěstí neutrpělo žádnou větší úhonu. „Emma byla vůči nám poměrně vlídná“, říká starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková. „Městu nevznikly žádné větší škody. Bylo to spíše lokální. Samozřejmě, že jsme měli pohotovost, ale víkend byl z tohoto pohledu téměř klidný.“

 
 

 
 

 

O něco hůře, než vichřici samotnou, nesli obyvatelé Novoměstska prudkou bouři a krupobití, které zasáhly toto území v sobotních dopoledních hodinách. Nepříjemné byly i časté výpadky elektrického proudu a ve spojení s hromy, blesky, zataženou oblohou, kvílejícím větrem a kroupami bušícími do oken a střech to působilo téměř strašidelně. Naštěstí žádné větší škody nevznikly a i přísun elektrického proudu byl vzápětí obnoven.