Netrhat!

Vysoké teploty v minulých dnech se zasloužily o dokonalý zmatek v přírodě. Dojem jara vyvolaly i v bledulích jarních, které ačkoliv jsou velmi raně kvetoucím druhem, přece jen rozkvetly poněkud předčasně.   

Tyto něžné bílé kvítky nepočkaly, až jaro doopravdy začne a na mnohých místech je už nyní můžete pozorovat a obdivovat. Tak je tomu i v Národní přírodní rezervaci Ransko, která je jedním ze zvláště chráněných maloplošných území Žďárských vrchů. Jde o místo ochranářsky cennější, s výskytem mimořádně ohrožených druhů rostlin nebo živočichů. Z výše uvedeného je zřejmé, že pro zmíněnou oblast budou platit i jistá omezení. 
 


Ve Žďárských vrších se nachází celkem čtyřicet devět zvláště chráněných území. Kromě toho jsou zde čtyři národní přírodní rezervace, devět přírodních rezervací a nespočet přírodních památek. Tyto kategorie vyjadřují i míru ochrany maloplodých území. „Nejpřísnější podmínky jsou v národních přírodních rezervacích“, říká Jaromír Čejka ze Správy CHKO Žďárské vrchy „a to hlavně v tom smyslu, že není povolen pohyb veřejnosti mimo vymezené stezky“.


Důvodem ochrany v Národní přírodní rezervaci Ransko jsou rozsáhlé porosty bledule jarní. Tato rostlina je navíc zvlášť chráněna zákonem jako ohrožený druh. Zavlhčené smrkové olšiny na tomto místě jsou velmi vyhovující pro tyto nejranější jarní kytky.

 
 


Záplava bílých květů láká nejen milovníky přírody, ale i nejrůznější vandaly. „Tak se stává, že mnozí nedodrží omezení vstupu, vchází přímo do kvetoucího porostu, bledule trhají a v menším či větším množství odnášejí,“ stěžují si ochranáři a hned dodávají: „jsme schopni pochopit, když si někdo utrhne tři kvítky, to mnohatisícové populaci tolik neublíží. Většinou ovšem nejde o jednotlivé rostlinky, ale doslova o stovky rostlin.“

 
 


Samozřejmě, že v tomto jarním období, které je pro kvetoucí bledule ze strany vandalů nejvíce nebezpečné, nechybí v lokalitě strážce přírody. Není však v jeho moci být na několika místech zároveň. S touto činností pomáhají i členové Základní organizace Českého svazu ochránců přírody. Ale ani tak není možné čtyřiadvacet hodin denně hlídat celé území.


Viníci, které ochránci přírody chytí, se většinou brání tím, že bledule trhají každý rok, a že o nějakém zákazu nic neví. Hlavně z tohoto důvodu byly v Národní přírodní rezervaci Ransko nově nainstalovány informační tabule, které stručně a jasně informují o ochranných podmínkách, které zde platí. Mimo to je na nich i zmínka o možném potrestání viníka. Pokuta za trhání bledulí jarních je možná až do výše deseti tisíc korun. A jestliže by byly natrhané květy využity pro další podnikání, pokuta by mohla být i mnohonásobně vyšší. „Zatím k takovýmto tvrdším opatřením nepřistupujeme, stále se snažíme spíše o domluvu a osvětu. Jsme si ovšem vědomi toho, že pokud bude tato nezákonná činnost pokračovat, budeme muset udělit i nějakou pokutu pro výstrahu ostatním,“ říká Jaromír Čejka.“Děláme to velice neradi, ale nevidíme jiné řešení.“


Vidět záplavu květů ve volné krajině je po dlouhé zimě přímo balzám na duši. Jestliže se ovšem k přírodě budeme i nadále chovat macešsky, může se stát, že nám časem žádné lokality bledulí jarních nezbudou. Takže koukat a fotografovat ano, ale netrhat, prosím.