CHKO Žďárské vrchy zachraňuje staré odrůdy ovocných dřevin

S rozvojem ovocnářství se i na Vysočinu pomalu dostaly nové odrůdy ovocných dřevin. Ovoce bylo větší a chutnější a tak nové odrůdy pomalu vytlačovaly dřeviny původní.

 

 

 

 

 

Konrad Dvorský ve svém článku „Ještě slovo o našem ovocnářství" z roku 1905 píše: „Na našich sušenkách si člověk málo pochutná a jak málo lákavý jest jejich zevnějšek." A dále pak: „Ohlédneme-li se po školkách, z nichž hledí jednotlivci jen svou vlastní potřebu krýti, s jakými nestvůrami se setkáváme! Toť samí předčasně k hrobu sehnutí, nemocemi stížení, neduživí starci."

No a tyto kdysi pomlouvané „sušenky a neduživé starce" by CHKO ráda opět na Vysočině rozmnožila. Projekt na ochranu krajových odrůd ovocných dřevin vznikl už v roce 1999. Už tehdy její pracovníci začali vyhledávat ovocné stromy původních odrůd se záměrem pokusit se zastavit jejich úbytek a podpořit jejich postupné navrácení do krajiny.

Hned na počátku se podařilo najít asi padesát starých odrůd a to s vydatnou pomocí veřejnosti. V roce 2003 se pracovníci správy CHKO Žďárské vrchy pokusili znovu zapojit širokou veřejnost do tohoto projektu, tentokrát však nebyli nijak úspěšní.

V současné době je založený sad ovocných dřevin v Počítkách, na němž s CHKO spolupracuje Sdružení Krajina. Na vhodné podnože byly naroubovány rouby starých odrůd a předpokládá se, že časem bude možný další odběr roubů z těchto stromků.

A protože je na území Žďárských vrchů spousta starých, neobhospodařovaných sadů, zahajuje CHKO další projekt, při kterém by byl zmapován současný stav ohrožených druhů dřevin v této lokalitě.

A o které druhy se jedná?
U hrušní je to Blumenbachova máslovka, Cukrovka, Charneuská, Jakubka, Konference, Kongresovka, Koženka, Křivice, Madama verte, Muškatelka, Pařížanka, Pastornice, Pstružka, Solanka, Šedá, Špinka a Telecká šidlenka. U posledně jmenované už sám název napovídá, kde je její domovina.
Jabloní je to několik desítek odrůd, například: Bláhovo, Car Alexander, Citronka, České panenské, Gráfštýnské bílé, Gráfštýnské červené, Hájkova muškátová reneta, Hrkáč, Jakoubě, Jeptiška, Kalvil, Limburské Malináč, Matčino, Průsvitné, Řehtáč soudkovitý, Sládě, Studniční, Šálové, Vlkův holoubek a další.
Heldefinská chrupka, Telecká šidlenka a Václavka jsou ohrožené druhy třešní.
A názvy Likérka a Vackova patří višni.

Jelikož by pracovníci Správy CHKO Žďárské vrchy rádi zmapovali jejich výskyt, žádají veřejnost o pomoc. Na internetové adrese www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz naleznete dotazník, který si můžete stáhnout do svých počítačů, vyplnit a odeslat na adresu bystricky@nature.cz nebo poštou na adresu Správy CHKO Žďárské vrchy, Brněnská 39, Žďár nad Sázavou. A jestliže neradi píšete, můžete se s pracovníky CHKO spojit telefonicky. Volat můžete na číslo 566 653 125.

Pracovníci CHKO vám za vaši pomoc budou určitě velice vděčni. Takže mnoho štěstí při hledání starých sadů a původních odrůd ovocných dřevin.