Výstava Vysočiny

8. a 9. října pořádala základní organizace Českého svazu chovatelů v Bohdalově výstavu drobného zvířectva “Výstava Vysočiny“.

Na výstavní ploše jsme si mohli prohlédnout expozice králíků, drůbeže a holubů, a to v počtech:
králíci -1120 ks
drůbež - 880 ks
holubi - 980 ks

Na uvedených počtech se podílelo přibližně 350 chovatelů, jejichž počet se rok od roku zvyšuje (např. v roce 2002 bylo vystavováno 1200 zvířat od 165 chovatelů).

Výstava probíhala pod záštitou hejtmana kraje, RNDr. Miloše Vystrčila a za podpory zastupitelstva obce pod vedením starosty p. Šafránka. Jmenovaní nechyběli samozřejmě v seznamu hostů a v neděli před polednem předali nejlepším chovatelům různé ceny v několika kategoriích. Ocenění bylo opravdu spousta, proto vybíráme jen první místa z těch nejzajímavějších:

Soutěž o nejlepšího chovatele okresu Žďár nad Sáz.:

králíci: Tomášek Milan, Zvole
drůbež: Suchý Tomáš, Horní Lhotice
holubi: Střešňák Ladislav, Sněžné

Titul Šampión Vysočiny:

Dospělí:

králíci: Humpolík Bedřich, Hodonice drůbež: Sedlák Alois, Budišov holubi: Dobrovolný Josef, Třebíč

Mladí chovatelé:

Králíci: Králíček Vojtěch, Netín
Drůbež: Novák Martin, Budišov
Holubi: Hřebec David, Olešnice

Putovní pohár Starosty obce získali I. a P. Prombergerovi z Bohdalova.

Výstava měla velice slušnou návštěvnost a získává si stále větší prestiž. Už nyní je ve svém oboru jednou z největších v kraji, což asi nejvíc potěší pořadatelé, protože si mohou říct, že jejich vynaložené úsilí má nějaký smysl.