Položení základního kamene

Dne 10. 10. 2005 se konalo v areálu Sportovního klubu lyžování v Novém Městě na Moravě slavnostní položení základního kamene pro stavbu Biatlonového areálu.

Celou akci slovem provázel pan Petr Honzl, ředitel Sportovního klubu lyžování. Hned v úvodu přivítal významné hosty, mezi nimiž byl například Josef Sokolíček, starosta Nového Města na Moravě, místostarostka paní Marková, náměstek hejtmana kraje Vysočina František Dohnal,předseda Sportovního klubu lyžování Zdeněk Kadlec, Doc. František Dvořák, místopředseda olympijského výboru, zástupci Stavebního odboru MÚ Nového Města na Moravě a mnozí další.

Někteří z hostů pronesli krátkou řeč, ve které zhodnotili přínos areálu pro město a poděkovali všem, kdo se na přípravě výstavby podíleli. Nakonec symbolicky poklepali kladívkem na základní kámen.

Škoda jen, že tato akce nebyla více medializovaná, přítomných diváků bylo opravdu poskromnu.