Můžeme jim jen závidět

Ptáte se komu a co? Přece novoměstským seniorům jejich vitalitu a energii a chuť organizovat a zúčastňovat se různých akcí. Jejich spolek byl založen 30. března 1987 jako Klub důchodců a v roce 1990 byl přejmenován na Svaz důchodců ČR. Ve své činnosti se zaměřují především na aktivity v oblasti společenského a kulturního vyžití, na osvětové, výchovné, ozdravné, zájezdové a rekreační akce.

S některými členy klubu seniorů jsem se setkala na náměstí v Novém Městě na Moravě, právě se chystali na výlet do blízkého okolí. Na tyto vycházky jich chodí pravidelně asi patnáct členů, mimo to se schází každý týden v klubu, který sídlí v domě s pečovatelskou službou. Tam bývá návštěvnost větší, jak mi řekly předsedkyně SDČR paní Alena Albrechtová a paní Helena Žáková-místopředsedkyně. Obě byly velice milé a vstřícné, bylo vidět, že svou práci v klubu mají rády.

Protože jejich dnešní akce nebyla poslední, ale jen jedna z mnoha, určitě o novoměstském klubu seniorů ještě uslyšíme.