V Jimramově se slavilo

V sobotu proběhla v Jimramově oslava 160. výročí narození spisovatele Jana Karafiáta, autora jedné z nejznámějších dětských knížek. Výročí slavilo i první vydání Broučků, autor je vlastním nákladem a za podpory lady Jane Beaukenen vydal v roce 1876.

Jan Karafiát se narodil 4. 1. 1846 v Jimramově, kde také prožil dětství. Studoval na gymnáziu v Litomyšli a Güterslohe ve Vestfálsku, poté evangelickou teologii na univerzitě v Berlíně a v Bonnu a teologickou fakultu ve Vídni. Byl soukromým učitelem v Kolíně nad Rýnem a skotském Edinburgu, tam se také seznámil se svou mecenáškou, lady Jane Beaukenen, která mu byla nápomocna s prvním vydáním Broučků. Jako poděkování jí Jan Karafiát zasílal pravidelně jeden výtisk z každého nového vydání knížky.
Spisovatel a evangelický farář pracoval poté jako učitel v Roudnici nad Labem, učitel evangelického semináře v Čáslavi a od roku 1875 do roku 1895 působil jako evangelický farář v Hrubé Lhotě na Valašsku.Ke konci života žil v Praze, kde také 31. 1. 1929 zemřel.

Oslava probíhala od třinácté hodiny, kdy se všichni sešli u pamětní desky umístěné na rodném domě Jana Karafiáta. Zde všechny uvítal starosta obce Pavel Kalášek a několika slovy připomněl výročí i hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil. Poté následoval projev Mgr. Pavla Smetany v evangelické modlitebně a následně se všichni přítomní přesunuli do Síně rodáků, kde se konal křest příležitostné dopisnice vydané Českou poštou k tomuto výročí.

Zde si také všichni přítomní mohli prohlédnout výtvarné práce dětí na téma „V zemi Karafiátových broučků." Pohádková knížka tohoto českého spisovatele vyzařuje nejen lásku k přírodě a touhu po ideálních mezilidských vztazích, ale také evangelickou pokoru. Děti se tohoto tématu shostily téměř profesionálně, jejich um by jim mohli závidět i mnozí renomovaní výtvarníci.

Dále se návštěvníci mohli podívat do pamětní síně Jana Karafiáta, zakoupit si pohlednici a nechat si ji orazítkovat pracovnicemi České pošty, které k této události použily příležitostná razítka s náměty 160. výročí narození Jana Karafiáta a 130 let od prvního vydání Broučků.

V jimramovské Síni rodáků byla hlava na hlavě, všem přítomným se líbila jak oslava, tak i výstavní prostory, ale největší úspěch a to plným právem, sklidily výtvarné práce dětí.