II. ročník párkových závodů v Rokytně

Sbor dobrovolných hasičů v Rokytně pořádal v sobotu již druhý ročník párkových závodů. Nenechte se mýlit názvem, nejsou to závody v pojídání párků, ale v běhu na lyžích. Zúčastnilo se jich spousta dětí, místních i přespolních nakonec své umění předvedlo i pár dospělých.

Hasičské sbory jsou téměř ve všech vesnicích na Vysočině. I ta nejmenší dědinka se může pochlubit svou vlastní stříkačkou, co na tom, že byla zastaralá už v době našich dědečků a babiček. Také každý druhý občan vesnice je členem hasičského sboru, často tam patří i celé rodiny a členství se dědí z generace na generaci. Práce dobrovolných hasičů je záslužná a často obdivuhodná. Vždyť jsou také jedinými organizátory kulturního a společenského vyžití na vsi. Veškeré akce, které pořádají také finančně zastřešují a to většinou z vlastních zdrojů. A musí si ty peníze také sami vydělat, třeba sběrem železného šrotu.

Sbor dobrovolných hasičů v Rokytně byl založen v roce 1900 „ v době požehnané vlády Jeho Veličenstva Císaře Pána Františka Josefa I.", jak se píše v místní kronice. „Podnět k tomu dal a vedení jeho se zavázal jednatel sboru, nadučitel Adolf Libra." Od tohoto roku vykazuje místní hasičský sbor svou činnost.

V posledních několika letech se snaží organizovat čím dál více akcí, jak pro dospělé, tak také pro děti. Jednou z nich jsou i již zmiňované párkové závody. Letos si organizátoři nechali vyjet stopy na trati rolbou a to díky vstřícnosti členům společnosti Zlatá lyže, kteří se starají o veškeré stopy v okolí Novoměstska. A také měli velké štěstí na počasí. Mráz sice štípal do tváří a do nosů, ale sluníčko svítilo tak prudce, že tekly rampouchy na střechách. Děti zaháněly zimu horkým čajem s citrónem, dospělí tímtéž nápojem, ale s rumem. Závodníci byli podle věku rozděleni do pěti kategorií a nakonec se utvořila ještě kategorie šestá složená z odvážlivců z řad dospělých, kteří si ale po každém ujetém kole dávali rumový doping. Konečné vyhlášení výsledků se obešlo bez obvyklých slziček, protože alespoň malou medaili obdržel každý ze závodníků. A nakonec také ten slibovaný párek s rohlíkem a hořčicí.

Organizátoři na závěr dětem slíbili, že se příští rok budou závody opakovat. Takže už od zítřka mohou začít trénovat, aby bylo jejich umístění na III. ročníku párkových závodů v Rokytně ještě lepší než letos.