Inverze se nevyhnula ani Vysočině

Poslední dny nám příroda ukazuje, že ji opravdu lidský tvor neovládne a vrací nám naše zásahy do jejího přirozeného koloběhu. Hlavně obyvatelé větších měst ví, o čem je řeč. Nemohou ani otevřít okna, všude se válí bílá mlha utvořená z různých zplodin a je problém se vůbec pořádně nadechnout a když se vám to přece jen povede, začnete přinejmenším kašlat. A to ještě situace na Vysočině nebyla tak kritická. Horší to bylo například v Ostravě a podobných městech, kde je silná průmyslová zóna.

To obyvatelé vesnic výše položených se naopak mohou kochat bezmezným a ničím nezkaleným výhledem do dáli, ale když se podívají do nížin pod sebou, vidí jen souvislý světlejší či tmavší mrak válící se nad údolím.

Pokud jste využili až pohádkového sobotního počasí na kopcích a vyrazili třeba na běžky, musíte jen souhlasit. Například z Rokytna byl vidět oblak utvořený ze zplodin ležící nad jadernou elektrárnou v Dukovanech. Nové Město se schovalo pod bílý závoj a nebylo vidět vůbec. Ale pokud jste se dostali na Paseckou skálu, mohli jste zahlédnout obrys vysílače na Pradědu stejně jako siluety vzdálených kopců a hor. Dnů s takovou viditelností v roce moc není, proto bylo třeba je využít. Po polích se proháněly davy běžkařů, kteří se nemohli nabažit té nádhery. Spouště fotoaparátů cvakaly, volné místo na páskách či paměťových kartách kamer rychle ubývalo....

Zkrátka pokud se taková situace bude opakovat, ujeďte ze zakouřených měst do kopců a užijte si také té nádhery.