Konec sněhové nadílky ještě neznamená konec problémů

Každodenní přívaly sněhu konečně ustaly, ale na střechách je ho stále spousta. Většina majitelů realit se snaží o jeho odklízení, protože je tu neustále nebezpečí propadení střech. Teď navíc meteorologové hlásí oteplování a dešťové srážky, což znamená, že sníh, který se na střechách drží ztěžkne a to by se mnohým budovám mohlo stát osudným.

Také nedávné události ve Svratouchu, kdy sníh ležící na střeše poškodil svou vahou nosné trámy místní školy ukázaly, že toto nebezpečí není radno podceňovat. Je lépe takovým událostem předcházet. O to se snaží i v Novém Městě, kde shazují ze střech každý den tuny sněhu.

Novoměstské náměstí je ale už každoročně při oblevách postrachem chodců. Sníh a kusy ledu, které sjíždí ze střech domů jsou velice nebezpečné. Můžete si vybrat. Buď jít po chodníku a riskovat, že budete zavaleni sjíždějícím sněhem a poraněni kusem ledu nebo si vybrat chůzi po silnici, kde vás může srazit auto.Ta druhá varianta je asi výhodnější, protože auta zde v zimních měsících jezdí pomalu a opatrně (pokud nenarazíte na nervózního nebo naštvaného řidiče, který se slovy, že na silnici nemáte co dělat šlápne na plynový pedál).

Také hejtman kraje Vysočina se zabývá vzniklou situací a doporučuje všem vlastníkům nemovitostí další provedení kontrol střešních konstrukcí a urychlení odklizení sněhu ze střech.

Problémem, který v nejbližších dnech nastane, bude i tající sníh. Lze očekávat zvýšení průtoků řek a potoků. Stoupání hladin může být také spojeno s tvorbou ker a ledových bariér, kvůli kterým se mohou začít vylévat potoky a řeky z břehů. Vodohospodáři budou muset toky sledovat a kontrolovat jejich stavy. Podle Jaroslava Mikyny z krajského odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství však nehrozí nikde na území Vysočiny třetí stupeň povodňové aktivity, budou se spíše vyskytovat problémy místního významu.

My můžeme jen doufat, že bude mít pravdu, a že takzvané „problémy místního významu" se naší obci nebo městečku vyhnou.