Mateřské centrum Kopretina

Maminky na mateřské dovolené a vůbec většina žen na vesnicích žije většinou tak trochu v izolaci. Mužská část obyvatel to má jednodušší. Sejdou se jednou týdně v místním pohostinství, kde si spolu poklábosí a vymění názory a zkušenosti. Hůře už jsou na tom ženy. Hlavní problém je v tom, že se nemají kde scházet. V Radešínské Svratce to už ale neplatí. Před třemi lety zde vznikl Mateřské centrum Kopretina provozované Oblastní charitou Žďár nad Sázavou. Několikrát týdně se tu schází nejen maminky s malými dětmi, ale ženy všech věkových kategorií. Jsou jim nabízeny různé možnosti, jak společně příjemně strávit čas.

Mateřské centrum Kopretina má své sídlo ve farním sále. Zdejší prostory jsou dobře přizpůsobené potřebám dětí, v podkroví najdete velikou a dobře vybavenou hernu, kterou jim může závidět i leckterá mateřská školka. Přízemní místnosti jsou určené pro práci s keramickou hlínou, besedy, cvičení nebo jenom na posezení u čaje a kávy. Návštěvníci mateřského centra mají v letních měsících k dispozici i sousední sportovní areál, vybavený prolézačkami pro nejmenší, hřištěm pro větší a meditačním koutem.

Mateřským centrem nás provedla jeho vedoucí, paní Zdeňka Šrámková, která mi odpověděla i na několik otázek.

Jak vlastně Mateřské centrum Kopretina vzniklo?
Na podzim roku 2002 přišel impuls od paní Lenky T. na společné setkávání maminek na mateřské dovolené, které mají chuť a cítí potřebu setkávat se, popovídat si, či se něco nového dozvědět V září tedy vznikl Klub maminek Kopretina, za plné podpory P. Pavla Habrovce místního pana faráře, který nám poskytl bezplatně prostory a tím umožnil rozvoj Klubu maminek. První setkání bylo pro maminky na mateřské dovolené. Já jsem v té době pečovala o děti taky, tak jsem si říkala proč ne, půjdu se podívat. No a tak vlastně proběhlo první setkání maminek. A mne napadlo proč vlastně jenom dopoledne, vždyť se můžeme setkávat i večer. Nejen maminky, které jsou na mateřské, ale i ty, které chodí přes den do zaměstnání nebo také maminky po mateřské dovolené, které nemůžou sehnat zaměstnání. A začali jsme to dělat tak, že paní Lenka T. organizovala posezení s maminkami jeden týden dopoledne a já druhý týden večer. Zájem o klub maminek stále narůstal a tak jsme začaly přemýšlet, kdo by naši aktivitu zaštítil Na podzim roku 2004 nás pod svá ochranná křídla vzala DCHB, Oblastní charita Žďár nad Sázavou, díky ní jsme napsali projekt , který nám vyšel a tak od ledna 2005 vzniklo Mateřské centrum Kopretina, tak že nás maminky mohou navštěvovat celotýdenně.

A jaké programy pro děti a maminky připravujete?
Vzdělávací programy - besedy, semináře, výuka cizího jazyka, volnočasové aktivity (keramická dílna, tvůrčí aj.), nebo kavárničky, v kterých strávíme příjemný čas popovídáním u šálku čaje či kávy,, Dále poskytujeme základní sociální službu , např. na jaké soc. dávky má žena na mateřské či rodičovské dovolené nárok či pomoc v obtížné životní situaci.

A jak jste získali tyto prostory k provozování Mateřského centra?
Vlastně díky velké podpoře otce Pavla Habrovce, který nás tu z počátku nechával bez nájmu. Byla to vlastně úplně nová budova a hned jak se otevřela, tak jsme ji dostali do užívání, zpočátku bezplatného, teď už nějaký nájem platíme.

Určitě to zezačátku stálo fůru starostí, ale výsledek stojí za to. Vždyť sem nechodí jenom maminky z Radešínské Svratky, ale dojíždí sem i z okolních vesnic a dokonce z Nového Města na Moravě. Snad se jednou dočkáme doby, kdy takovýchto center bude na Vysočině více.