Silniční "Páteř Vysočiny"

Stavem vozovek v našem kraji jsme se na našich stránkách již vícekrát zabývali. Situace není nijak výjimečná oproti krajům ostatním. Existuje tzv. "Páteřní silniční síť", která by měla být prioritně udržována a vylepšována.

Páteřní síť tvoří v našem kraji přibližně 720 km vozovek. V budoucnu by měla zajišťovat propojení významných center regionu a zabezpečovat spojení mezi okresy a sousedními kraji. Proto se klade důraz na její důležitost.

Tyto komunikace budou splňovat určité parametry, například šířku vozovky 9,5 metru. Dle informací kraje bude zabezpečována jejich modernizace, výhledově během 15ti let se předpokládá dle možností kraje investice okolo 9 miliard korun.

V současné době není žádný kraj schopen zajistit rekonstrukce poškozených vozovek kompletně ze svých zdrojů, proto se počítá například s penězi s Evropské unie. Pomoc bude projednávána i se státem.

Je zřejmé, že opravy vozovek budou probíhat v pořadí podle jejich důležitosti. Dle zjištěných informací alespoň důležité vozovky budou stále v lepším stavu. Náš region má v oblasti turistického ruchu stále lepší a lepší pozici. Máme co nabídnout a je třeba to dát najevo a mít takové podmínky, aby nás turisté navštívili.

Dobrá silniční síť je jednou z podmínek. Můžeme se proto těšit, že plány kraje Vysočina nepřijdou vniveč a my budeme umět využít veškerých možností našeho regionu.