Otvírání studánek

Lidé už od nepaměti uctívali vodní zdroje a studánky především. Nejenže jim přisuzovali tajemnou a čarovnou moc, ale opředli je také mnohými pověstmi. Podle nich se o studánky staraly vodní víly nebo vodní panny. Těm pak přinášeli lidé dary, aby na ně nezanevřely a vodu ve studánce opatrovaly. Dokud byl pramen čistý a silný, měli se i lidé v okolí dobře. Pokud se však zkalil nebo dokonce vyschl, bylo lidem zle.

Na Vysočině, kde můžete najít studánek spoustu, se některé tradice stále dodržují. Jednou z nich je i jarní „otvírání studánek". Jedné takové slavnostní chvíle se můžete zúčastnit i vy. Stačí si jen v sobotu 27. května udělat výlet do vesničky Tři Studně. A tady se ve čtrnáct hodin budou otvírat dokonce studánky dvě - Barborka a Vrtulka.

Jak dostala své jméno Barborka, to nikdo už neví. Ale s Vrtulkou je to jiné. Místní ji tak pojmenovali po skladatelce a dirigentce Vítězslavě Kaprálové, jednoho z největších talentů české hudby.

Vítězslava Kaprálová se dožila pouhých dvaceti pěti let, ale za tak krátkou dobu se stihla velice proslavit. Zkomponovala dvacet pět skladeb, dirigovala Českou filharmonii v Praze i Orchestr BBC v Londýně.

Ke Třem Studním měla velmi vřelý vztah. Strávila tu s rodiči nějaký čas v hotelu U Loubů a tak si vesničku oblíbili, že si zde v roce 1933 její rodiče jako jedni z prvních postavili chatu. Tam také trávila volné chvíle Vítězslava.

 

Při svém pobytu ve Francii se seznámila s hudebním skladatelem Bohuslavem Martinů, který jí také v červenci roku 1938 ve Třech Studních navštívil a strávil tu s ní téměř celý měsíc. Společně se procházeli krásnou krajinou Vysočiny, někdy odpočívali u obou studánek.

Bohuslav Martinů o pár let později zhudebnil báseň Miloslava Bureše, Otvírání studánek. Básník své verše napsal na břehu rybníka Sykovce, který je součástí Třech Studní. A právě hudební skladbou, která vznikla inspirací obou umělců vesničkou a místními vodními prameny, se budou obě studánky otevírat.