Ve Žďáře je dobojováno

Koupaliště a akvaparky rostou jako houby po dešti. A to nejen tam, kde sluníčko není skoupé a svými paprsky vás obdaří po větší část roku, ale teď už také u nás na Vysočině, kde je slunečných dnů pomálu.

Před nedávnem ukončili žďárští radní dlouhodobý spor o koupaliště v tomto městě. Rozhodovalo se mezi Farskými humny, které jsou ve středu města a Pilskou nádrží, která je od Žďáru vzdálena asi tři kilometry.

Hlavním argumentem pro vybudování koupaliště bylo to, že všechna větší města v okolí už koupaliště mají nebo se k jeho budování chystají. Pro město by to znamenalo odliv turistů a také finančních prostředků, které tu při svých návštěvách zanechají.

Proti zase mluvily hlavně klimatické podmínky. Letních dnů je zde pár a vzhledem k tomu, že v obou lokalitách bylo plánováno koupaliště nekryté, je otázkou, jak často bude využíváno.

Pro stavbu koupaliště však byla většina a tak zbývalo rozhodnout, která z obou lokalit bude více vyhovovat. Zastupitelstvo se nakonec rozhodlo pro Pilskou nádrž.

A co na to starosta města, Jaromír Brychta?
„Děkuji všem zastupitelům, kteří stavbu podpořili a to i těm, kteří byli připraveni podpořit Farská humna. Na tlak veřejnosti jsme zkoumali dalších třináct lokalit a u všech bylo rozhodnuto o jejich nevhodnosti. Opět se komise vrátila k Farským humnům a Piláku, jako jediným dvěma vhodným lokalitám ve Žďáře. Obojí by bylo dobře. Kdyby neprošel Pilák, tak já bych hlasoval pro Farská humna. Protože nejhorší by bylo, kdyby neprošlo vůbec nic. Tři roky se na projektu intenzivně pracuje, objíždí se bazény po republice a proinvestovaly se tak téměř čtyři milióny. Takže jsem rád, že bylo konečně rozhodnuto. Pro Pilák mluvil zejména hydrogeologický posudek. Argumentem proti Farským humnům bylo to, že zabetonujeme nejkrásnější část města. Areál by byl oplocený a lidé by tam takto měli omezený vstup. Dalším důvodem je zrušení dopravy v těchto místech. A pak také to, že v územním plánu města je v této lokalitě park, který se zde také chystáme vybudovat. Jedním z důvodů je i to, že v parných dnech nechceme tahat lidi do centra města, určitě je lepší vyjet si někam do přírody. Podle mého je dobře rozhodnuto, ale i kdyby se rozhodlo pro Farská humna, byl bych rád, protože i tak by se ukončily věčné tahanice a spory."

A nedá mi to, abych neuvedla i názor jednoho z odpůrců koupaliště vůbec a také jeho stavbu v lokalitě Pilské nádrže, Pavla Černého.
Koupaliště by se nemělo stavět vůbec. Hlavní důvody jsou tyto:
- otevřený areál je ve žďárských podmínkách nepřiměřený luxus a nerozum
- není vyřešena budoucnost současného krytého bazénu ve 4.ZŠ
Krytý areál se neuvažuje ani na Piláku (je to příliš stranou od města), ani na Farských humnech (zde je údajně na krytý areál málo místa). Takže jednoznačně areál nekrytý. To je ale ve Žďáře, považovaném za "Sibiř Vysočiny", neuvěřitelný luxus, snad až pošetilost.
Proč musíme mít vše, co mají ostatní?
Argumenty typu "vždyť koupaliště už má kdekdo, musíme ho mít také", by neměly být tím, co rozhoduje o podobných investicích, které na desítky let ovlivní nároky na "finanční podporu města".
Mějme raději to, co odpovídá našemu prostředí a podmínkám. A mějme i něco navíc, co bude těžit právě z našeho prostředí a podmínek. Zlepšujme podmínky pro aktivní pobyt v přírodě, turistiku všech druhů, využijme relativně čisté životní prostředí,...
Pokud už se stavět má, pak na Farských humnech, skromně, s důrazem na takové řešení, které povede k minimalizaci budoucích provozních nákladů. Jsem přesvědčen, že lokalita Farská humna, navzdory určité problematičnosti podloží, poskytne (když už Žďár koupaliště opravdu musí mít) výrazně "letnější klima" a přiláká návštěvníky i v takových dnech, kdy na Piláku pod zubatým sluncem naskakuje opalujícím se rekreantům husí kůže. I zde bude provoz ztrátový, město bude muset přispívat, ale méně.
Bohužel existuje velmi silné lobování pro Pilák a nepřipadá mi to seriozní. Farská humna byla nejprve "odsouzena jako nepoužitelná" kvůli údajné neochotě ŽĎASU odprodat pozemky. Když se ukázalo, že problém není a ŽĎAS je ochoten odprodat, byla zase jako zásadní důvod uváděna dopravní situace. Když nyní posudek dopravní situace vyzněl bezproblémově, je zde "geologický problém".
Přál bych si, aby zastupitelé odolali silným slovům a tlakům. Aby si uvědomili, že nemusíme mít vše, co mají ostatní. Že naopak můžeme mít jiné věci, které jsou k mání právě zde a kvůli kterým stojí za to zde žít a nebo sem jezdit za rekreací. Že Žďár není "rájem letních radovánek", ale součástí trochu drsného a krásného regionu, který může nabídnout jiná pozitiva. Z toho úhlu pohledu vyplývá, že pokud vůbec koupaliště budovat, pak v místě co nejvíce chráněném a s ohledem na úspornost provozu.
Ještě malý dodatek - aby to nevypadalo, že jsem zapšklý odpůrce koupání a slunění. Opak je pravdou. Mám rád všechny formy pobytu "venku". Velmi rád plavu a rád si zalenoším na slunci, ať je to "u rybníka" nebo "na koupališti". Stejně jako mnozí další, nesu nelibě znečištění rybníků ... ale to neznamená, že bych měl podporovat zcela nerozumné a krátkozraké "řešení" této situace.


A ještě malou poznámku z mé strany. Když jsem zjišťovala mezi žďárskými občany, kde jsou vlastně ta Farská humna nebo jak jim někteří něžně říkají „Farčata", tak z deseti dotázaných byl jen jediný člověk schopen určit toto místo přesně. Někteří nevěděli vůbec, někdo věděl, kde je Farská zahrada a někdo typoval úplně jiná místa. Doufám, že alespoň zastupitelé v tom mají jasno.