V Bystřici vás čeká nový adrenalinový sport

Vedle kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem začalo vyrůstat podivné monstrum. Vysoké sloupy, lana, sítě. Kolemjdoucí se ptají, co to vlastně bude.

 

 

Podle informací starosty města se zde buduje tzv. lanový park Siesta. Lanová centra začínají vznikat na mnoha místech naší republiky, můžete je najít v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Harrachově, Dolních Polžicích a teď nově i Bystřici nad Pernštejnem.

A co to vlastně je? Je to soustava lan zavěšená na sloupech v různých výškách. Můžete si tu vyzkoušet, jak jste na tom se sebedůvěrou i odvahou, zažívat podobné pocity, jako horolezci, kteří jsou odkázáni pouze na svého partnera a jistící lano.

Podle provozovatelů lanové aktivity rozvíjí sebedůvěru, zlepšují komunikaci a týmovou spolupráci, zlepšují dovednost, rozvíjejí vůdcovské schopnosti, přispívají k většímu pocitu zodpovědnosti a také napomáhají k relaxaci.

Taky si tu můžete vyzkoušet, jak dokážete být pohotoví a rozhodní ve vypjatých situacích. Otestujete si své pohybové schopnosti a zjistíte, jak vám jde spolupráce s ostatními členy týmu.

Účastníci jsou samozřejmě dobře jištěni horolezeckým lanem, nic není ponecháno náhodě. Můžete si vybrat z několika prvků, které byste si chtěli vyzkoušet:
Nízké lanové aktivity, kde jsou překážky nízko nad zemí, ve výšce0,3-1,5m.
Vysoké lanové aktivity (sólo), které vás naplní dramatickými zážitky, obavami a napětím.
vysoké lanové aktivity (tým), jsou obtížnější než sólo, účastníci překonávají překážky ve vzájemné spolupráci.
Skoky, u těch je důležitá nejen odvaha, ale i umění sebeovládání.
Iniciativní překážky - skupině je předložen určitý problém, který musí vyřešit. Zdokonalují se jejich dovednosti, odhodlání, odpovědnost za druhého a týmová práce.

Podmínky pro účast jsou následující:
Minimální výška 140cm
Minimální věk 10 let
Maximální váha 130kg
Děti do 18ti let musí doprovázet dospělí.

Zkušební provoz by měl být v Bystřici nad Pernštejnem zahájen 8. srpna a na slavnostní otevření se můžete těšit v sobotu, 12. srpna ve 14 hodin.