Otevření pěší zóny jedním hlasem neprošlo

Jak jsem vás již informovala, radní města Žďár nad Sázavou uvažovali o znovuotevření pěší zóny ve středu města, aby tak poněkud ulehčili dopravní situaci, která zde z důvodu oprav komunikací není zrovna nejlepší.

 

Podle slov starosty města měli i občané zájem na otevření pěší zóny. V letních měsících byla dopravní situace ve Žďáru nad Sázavou doslova kritická. Teď, když skončilo období dovolených, se poněkud uklidnila, ale otevření pěší zóny alespoň jedním směrem by pomohlo s rozmělněním dopravy a na některých ulicích by se tak řidiči vyhnuli nežádoucím zácpám.

Rada města však nakonec plánovaný záměr neodsouhlasila. Z devíti hlasů byly čtyři pro dočasné otevření pěší zóny, pět bylo proti. Starosta města, Jaromír Brychta, k tomuto výsledku řekl: „Mrzí mne to, protože si myslím, že jsme to měli alespoň vyzkoušet. Lituji toho, že jsme to neodsouhlasili, ale jenom čtyři radní jsem přesvědčil a to bylo málo. Vyzkoušet jsme to mohli, protože nejvíce připomínek občanů k dopravní situaci ve městě se týká uzavřené pěší zóny. A já je plně chápu, protože jsem taky toho názoru."

Snad se do zimy stihne opravit most u Městského úřadu. Tím by se uvolnil hlavní tah na část města zvanou Stalingrad a dopravní situace ve městě by byla poněkud méně komplikovaná. Oprava mostu postupuje poměrně rychle, ale je otázka, jestli tato rychlost bude stačit. Podle slov místostarostky Dagmar Zvěřinové by měl být most dokončen okolo patnáctého listopadu a k tomuto datu by měl být i zprovozněn. Povrchová úprava se bude dokončovat až v příštím roce.

Snad se všechny práce na mostě podaří dokončit dříve, než přijdou první mrazy. Pak by se muselo s budováním předčasně skončit a most by byl neprůjezdný až do jara příštího roku. Je otázka, co by to udělalo s dopravní situací ve městě. Ale aspoň by měl Žďár méně silnic na zimní údržbu.