Pytláctví je stále velikým problémem

V minulosti bylo pytláctví velmi časté. Téměř každý hajný měl ve svém revíru nějakou tu „škodnou". Většinou to však bylo proto, aby se pytlákova rodina alespoň jednou za čas pořádně najedla. Proč se však pytlačí teď?

 

Odpověď je velice jednoduchá. Hlavně pro peníze. Touha po obohacení byla v minulých dnech osudná i volavkám popelavým, které mají svou kolonii u Veselského rybníka. Pracovníky správy CHKO upozornil jednoho dne anonymní telefonát na pravidelnou večerní střelbu v této lokalitě.

Volavky popelavé se v tomto období často vyskytují v blízkosti rybníků, které jim mohou poskytnout dostatek potravy. Nepatří sice mezi chráněné druhy živočichů, ale protože zde platí obecná ochrana ptactva, ze které je vyjmuta pouze lovná zvěř, nesmí se ani volavky úmyslně zabíjet.

Pracovníci správy CHKO na základě telefonátu provedli místní šetření, při kterém zjistili, že zde došlo k porušení zákona. Na místě našli hned několik zastřelených volavek a všichni ptáci měli uřezané zobáky.

Rybářské společnosti, kterým tito ptáci způsobují škody, vypisují na jejich hlavy nebo spíše zobáky, tučné odměny. Za uřezaný zobák volavky je možné získat od těchto společností odměnu až 500,- Kč, za zobák kormorána je možné obdržet získat ještě mnohem více - až 1000,- Kč.

Tato finanční odměna je pro pytláky velice dobrá motivace. U jednoho rybníka může být okolo šedesáti kusů volavek a pokud je jen trochu snaživý, má brzy vyděláno. Tohoto případu se ujala kriminální policie. Celá kauza je ještě stále v šetření.

Ale ochrana těchto ptáků není vždy tak jednoznačná. Existují i výjimky ze zákona, ale ty se týkají pouze plůdkových rybníků. Tyto rybníky jsou volavkami velmi ohroženy a v tomto případě je povolen i odstřel ptáků. Tato výjimka se však Veselského rybníka rozhodně netýká.

A ještě jeden případ pytláctví šetřili v poslední době pracovníci CHKO Žďárské vrchy. V tomto případě se jednalo o pytláctví rybářské a hlavní aktér byl tentokrát chycen přímo při činu. Zvolil si okolí Matějovského rybníka, kde chytal na několik prutů, samozřejmě bez povolení. Na svůj úlovek měl připraveno několik pytlů a zanedlouho by je jistě naplnil, kdyby nebyl nečekaně vyrušen pracovníky CHKO.

Případ opět šetřila policie, smutné však je, že viník byl nakonec propuštěn téměř bez potrestání, i když již měl v minulosti potíže se zákonem.

Za trestný čin pytláctví hrozí sazba odnětí svobody až do dvou let nepodmíněně. I když tu bylo naprosto jasné porušení zákona doloženo dokonce i fotografií a viník se ke všemu přiznal, tak byl pouze podmínečně propuštěn na zkušební dobu osmi měsíců. Pokud bude po tuto dobu „sekat dobrotu", bude mu trest vymazán a on bude moci vesele pytlačit dál.

Pracovníci CHKO jsou z tohoto trestu poněkud na rozpacích a nabízí se zde i otázka, jestli má pak jejich práce vůbec nějaký smysl. Pokud by měl každý, kdo se proviní proti přírodě a zvířatům, dostat takhle nepatrný trest, pak by pytláků u nás určitě přibývalo. Vždyť peněz se dá tímto způsobem vydělat hodně a riziko zase není tak velké.

Je načase, aby si všichni uvědomili, že nádherná příroda, kterou kolem sebe máme, je bohatství, které můžeme svým jednáním vážně ohrozit. Když se nebudeme snažit o to, abychom ji udrželi v nezměněném stavu, může se stát, že po nějakém čase už nebudeme mít co chránit. Kolem nás bude jen měsíční krajina, kde jedinými živými tvory budeme my.

Zveřejněné fotky poskytli pracovníci CHKO Žďár n/S, za což jim tímto děkuji.