Železnice spolupracuje s krajem

Hejtman kraje Vysočina Miloš Vystrčil podepsal spolu s Ministerstvem dopravy ČR, Správou železničních dopravních cest a Českými drahami memorandum o spolupráci v železniční dopravě na území kraje Vysočina.

 

Do třicátého října letošního roku bylo v kraji Vysočina ujeto 4,5 miliónů vlakokilometrů a přepraveno 12 miliónů pasažérů, což je úctyhodné číslo.

Na zlepšení spolupráce má zájem kraj i České dráhy. Miloš Vystrčil k tomu řekl: „Podepsal jsem za kraj Vysočina memorandum, ve kterém bych rád viděl záruku minimálně pro zlepšení přestupných vazeb spojů, záruku modernizace vlaků osobní dopravy nebo například záruku zvýšení standardu služeb souvisejících nepřímo s železniční přepravou - mluvím například o možnosti a dostupnosti parkování před většími nádražími."

I my cestující bychom si přáli zvýšení kvality služeb. Spousta z nás využívá vlak dnes a denně k dopravě do zaměstnání a zpět. Když jsem se ptala cestujících, co by chtěli ve vlakové dopravě zlepšit, odpovídali takto. „Hlavně aby vlaky jezdily tak, jak mají. Některé spoje by se mohly přizpůsobit odjezdu autobusů. A také čistota v některých vlacích není taková, jak bychom si představovali."

Podle hejtmana kraje směřuje spolupráce hlavně k vytvoření funkčního dopravního systému, který by se měl přizpůsobit podmínkám regionu, měl by být šetrnější k životnímu prostředí a splňovat podmínky kvalitní a bezpečné dopravní obslužnosti. To je sice chvályhodné, ale my si raději počkáme na výsledky nové spolupráce.