Vysočina hledá logo

Téměř každá firma, úřad nebo organizace se snaží používat své logo. Výjimkou není ani kraj Vysočina, který má dnes log už celou řadu.

Nyní kraj vyhlásil soutěž a hledá vhodný grafický návrh pro aktivity spojené s Projektem Zdravé město (kraj, region). Do soutěže se může zapojit v podstatě kdokoliv, svou šanci zde mají například budoucí grafici, ale i široká veřejnost.

Náměty mohou zájemci posílat na Kraj Vysočina do 31. prosince. Dle zástupců úřadu by návrhy měly být autorsky propracované a neměly by postrádat myšlenku označení. Autoři by se měli držet těchto témat:
- Vysočina přívětivá k rodině : programy slaďování rodinného a profesního života
- Vysočina bez bariér : projekty a programy odstraňování bariér a integrace znevýhodněných skupin obyvatel do společnosti
- Vysočina - bezpečný region: prevence kriminality, prevence závislostí, bezpečnost v dopravě
- Vysočina plná pohybu: vytváření podmínek pro aktivní trávení volného času (cykloturistika, hippoturistika, centra volného času,...)
- Vysočina podporující zdraví : spolupráce s Krajskou hygienickou stanicí a Zdravotním ústavem (profil zdraví), Zdravé školy a školky, Zdravý podnik
- Vysočina šetrná k přírodě: programy podpory ochrany životního prostředí, strategické řízení v souladu s udržitelným rozvojem, osvěta a vzdělávání
- Vysočina naslouchající občanům: projekt Partnerství pro Vysočinu, podpora občanské společnosti, otevřený úřad, spolupráce se Zdravými městy, zvyšování kvality veřejné správy
- Vysočina pro venkov: rozvojové programy určené pro venkov, podpora tradic, venkovská turistika

Takže pokud vás něco napadá, stačí sednout k počítači nebo papíru a můžete začít. Třeba právě vy přispějete k rozšíření značek, které kraj používá, jako je například originální háček nad názvem kraje. A třeba Fond Vysočiny zase využívá reliéf krajiny a zářícího slunce.