Potomek Zpívající lípy byl vysazen na Vyšehradě

Zpívající lípu nebo také Lukasovu můžete najít v obci Telecí. Pro mnohé je symbolem pronásledovaných evangelíků, kteří se nikdy nevzdali své víry.

Podle pověsti žil v době pobělohorské v Telecím stařeček Jiroušek, který se rozhodl potají přepsat Nový zákon a Knihu žalmů. Protože měl strach pracovat a schovávat své dílo doma, našel si úkryt v dutině mohutné lípy. Tam přicházel pokradmu večer co večer a při světle lojových svící psal. Když svíce dohořela, udělal ve dřevě čárku. Nakonec jich tam bylo tisíc dvě stě čtyři. Stařeček si při práci také zpíval, aby mu bylo veseleji. No a protože mu už sluch tak dobře nesloužil, tak zpíval o něco hlasitěji. Jeho zpěv se nesl do koruny stromu a lidé, kteří procházeli okolo, si začali šeptat o zázračné, zpívající lípě.

A proč Lukasova? To už v pověsti nenajdete. Vysvětlení je zcela prosté. Grunt, stávající pod lipou, patříval Lukasům a strom jejich příjmení převzal.

Dnes má Lukasova lípa už bezmála sedm set let. Její mohutnosti se může málokterý strom vyrovnat, je třetí největší lípou v České republice.

Minulý týden se v Praze na Vyšehradě předávala ocenění v soutěží Zelená stuha 2006, ve které byla vyhodnocena vesnice roku. Při této příležitosti se konaly různé doprovodné, společenské akce, mezi nimiž bylo i zasazení potomka Zpívající lípy a přímo v areálu Vyšehradu.

Potomka Lukasovy lípy dodali manželé Dvořáčkovi, kteří stromek přímo vypiplali ze semenáčku. „Narodil" se v roce 2003 a nyní měří dva metry. Samozřejmě, že se na převoz musela lipka dobře připravit. O to se zasloužil žďárský dendrolog pan Bukáček, který nejenže upravil kořenový systém, ale postaral se i o korunu, aby co nejvíce zamezil poškození při převozu.

Stromek pak dovezli do Prahy pracovníci CHKO Žďárské vrchy a zasazen byl senátorem Josefem Novotným spolu s místostarostkou vesnice roku 2006 - Jiřetína. Do jeho nového domova jej doprovodil i starosta obce Telecí.

Lípa by zde neměla zůstat dlouho osamocena. Na Vyšehradě by se měli postupně vysadit potomci všech památných stromů z celé republiky.U každého z nich bude umístěna i cedule s informací odkud pochází a čím je významný jeho předek. Jejich celkový počet zatím není známý, ale jistě půjde přinejmenším o desítky. Vždyť jen v CHKO Žďárské vrchy je takovýchto velikánů čtyřicet.

Nevíme, jestli lípa zasazená v areálu Vyšehradu dosáhne velikosti a proslulosti své matky. Ale až vyroste, budou její voňavé květy lákat pražské včely stejně, jako květy Zpívající lípy včelky z Vysočiny. I ona poskytne stín v parném létu a potěší každého příchozího jasnou zelení svých listů.

Foto Jaromír Čejka