Obyvatelé Žďáru nemají zájem o změnu náměstí

V minulém roce proběhla na žďárské radnici výstava nových zpracování urbanisticko-architektonického řešení centrálního náměstí.

Na tyto návrhy věnovala radnice nemalé částky ze svého rozpočtu. V únoru 1998 byla vyhlášena soutěž, do které bylo nakonec přihlášeno šestnáct návrhů. Tři vítězné návrhy plus další čtyři byly odměněny finanční částkou v celkové hodnotě více než dvě stě tisíc korun.

Obyvatelé Žďáru byli se všemi návrhy seznámeni formou výstavy, která se konala nejprve v budově staré radnice, posléze i přímo v prostorách Městského úřadu Žďár nad Sázavou. Kromě této výstavy proběhla i anketa v tisku, ve které se obyvatelé mohli vyjádřit k případným úpravám centrální plochy svého města.

Zpět se vrátilo pouze sto devatenáct anketních lístků. Vzhledem k tomu, že Žďár nad Sázavou má více než dvacet čtyři tisíc obyvatel, pak je toto číslo přímo alarmující. Značí o značném nezájmu občanů města o vzhled náměstí. Je to překvapující o to více, že náměstí Republiky není zrovna honosnou a reprezentativní plochou, na které by se nemuselo nic měnit.

Rada města vzala na vědomí výsledky ankety. Podle starosty, Jaromíra Brychty, byla tato anketa lepší než obdobná před čtyřmi roky, kdy se anketní lístky vrátily pouze čtyři. Na náměstí nějaké drobné změny budou, ale celková rekonstrukce není v nejbližší době v plánu.
„Jestliže se vrátilo pouze sto devatenáct dotazníků, pak nebudeme investovat desítky miliónů. Náměstí dnes není centrem života. Centrem života je Hypernova, Penny market, Lidl a další obchodní centra", konstatoval starosta.

Jediné změny, které si lidé, jenž odevzdali anketní lístky přáli, bylo větší množství laviček a více zeleně. Jako nutné označili občané i úpravy povrchu. Naopak počet parkovacích míst, stejně jako nájezdy, určili jako vyhovující.

Podle mého názoru je docela smutné, když se centrem života stávají obchodní centra. Současná společnost se pomalu stává čím dál tím víc konzumnější. Naši předkové se kdysi chlubili krásným městem s upraveným, honosným náměstím, my se naopak chlubíme tím, ve kterém obchodě jsme lépe a levněji nakoupili. Projeví alespoň naše děti zájem o město, kde bydlí?