Nové Město na Moravě přistupuje k třídění bioodpadu

O tom, že obyvatelé Nového Města na Moravě třídí odpady dobře, jsme se mohli přesvědčit v minulém roce. V krajském kole soutěže měst s více než deseti tisíci obyvateli obsadilo Nové Město na Moravě krásné druhé místo, za které získalo finanční odměnu dvacet šest tisíc korun.

Tato částka bude podle slov starostky města použita opět na třídění odpadu, konkrétně na nákup tří kontejnerů na bílé sklo, které zatím městu citelně chyběly. V poslední době nastaly problémy s odbytem barevného skla, velký zájem zpracovatelských firem je naopak o bílé sklo.

Představitelé města však neusnuli na vavřínech a problematice odpadů se věnují i nadále. Tentokrát bude pozornost věnována bioodpadu, který byl zatím tak trochu opomíjen. Přitom zrovna biologicky rozložitelný odpad, mezi nějž patří hlavně kuchyňské zbytky, tráva a listí, tvoří téměř polovinu komunálního odpadu.

V letošním roce by měly být zakoupeny kompostéry s objemem 390 litrů. Tyto kompostéry si mohou občané za úplatu zapůjčit a uskladňovat v nich bioodpad ze zahrad i z domácností. Cena jednoho kompostéru je 1 095Kč, občan může tento získat za 365Kč. Peníze na jejich pořízení by měly být získány z grantů fondu Vysočiny. Kompostéry představují jednoduchý a levný způsob využívání biologicky rozložitelného odpadu a rozhodně by neměly nikde chybět.

Kromě pořízení kompostérů hodlá město také vydat osvětovou brožuru, ve které by občanům byla objasněna problematika třídění odpadů. Publikace by měla být dodána do každé domácnosti.

Aktivity města, spojené s tříděním odpadů, budou zaměřeny nejen na dospělé, ale také na děti. Patří mezi ně hlavně besedy ve školách. „Pokud naučíme třídit odpad děti pak věřím, že ony to naučí své rodiče. Děti jsou na takovéto věci velice vnímavé," říká Zdeňka Marková.

Kontejnery na tříděný odpad se staly již běžnou součástí našich měst a vesnic. Odpady třídí převážná většina domácností, lidé si sami uvědomují důležitost tohoto opatření.