Radar má svůj význam

Měřič rychlosti, který byl instalován v obci Lesoňovice, má své opodstatnění. To se ukázalo hned při prvním vyhodnocení výsledků měření rychlosti.

V nedávné době proběhlo už druhé vyhodnocení, šlo konkrétně o dobu od 22. 12. 2006 do 5. 2. 2007. Za uvedené období projelo sledovaným úsekem 134 512 vozidel v obou směrech. Sledovaná hranice rychlosti byla šedesát jedna km/h, což je o 11km/h více, než je povolená maximální rychlost v obci. I tuto hranici překročilo 13 507 vozidel, tedy asi deset procent z celkového počtu.

Je to sice o něco méně než bylo zjištěno při minulém měření, přesto však je nezodpovědných řidičů stále hodně. 36 vozidel dokonce překročilo stokilometrovou hranici. Alarmující je nejvyšší naměřená rychlost, která byla 153km/h.

Při překročení povolené rychlosti v obci o méně než 20km/h je rozmezí pokuty od 2500 do 5000Kč. Překročíte-li rychlost o 20km/h, výše pokuty bude stejná, ale je zde i zákaz řízení od 1 do 6 měsíců. Pokud rychlost překročíte o 40km/h, pak zaplatíte 5000-10 000Kč a zákaz činnosti od 6 měsíců do 1 roku.

Radní města se rozhodli vyhlásit výběrové řízení a zvolit si tak firmu, která by pro město prováděla pravidelná měření rychlosti. Smlouvu by chtěli podepsat na dobu 6 měsíců až 1 rok. Podmínkou je mobilní radar, kterým by tak bylo pokryto více lokalit, ve kterých řidiči nejčastěji překračují rychlost. Jednalo by se jak o město Bystřici nad Pernštejnem, tak i o jeho místní části. Podle místostarosty Josefa Vojty jde pouze o prevenci.