Šest prezidentů na jedné obálce najdete v Bystřici nad Pernštejnem

A to konkrétně v Městském muzeu, kde právě probíhá výstava sbírky Adolfa a Petra Dvořáčkových. Tito pánové mají historii Bystřice nad Pernštejnem zmapovanou dokonale, protože jejich rodina sídlí ve městě už dlouhých pět set let.

Celá sbírka zachycuje historii bystřické pošty od roku 1788 až do současnosti. „Návštěvníci mají možnost vidět opravdu unikátní exponáty." Říká ředitel muzea, Vladimír Cisár. „ Jsou tu k vidění písemnosti, které prošly oficiálně bystřickou poštou a jsou zde zachyceny i poštovny, které kdy byly na Bystřicku."

Na výstavě najdete i filatelistické zajímavosti a kuriozity. Sbírka Adolfa a Petra Dvořáčkových, která je v současné době majetkem muzea, obsahuje několik stovek exponátů. Samozřejmě, že nejsou vystaveny všechny, na to by prostory bystřického muzea rozhodně nestačily.

 

Velkou zajímavostí, kterou je možné na výstavě shlédnout, je i dopisnice poslaná v roce 1992. Na ní jsou nalepeny známky se všemi Československými prezidenty. Vedle sebe tu uvidíte Klementa Gottwalda, Antonína Zápotockého, Antonína Novotného, Ludvíka Svobodu, Gustáva Husáka i Václava Havla. Všechny známky byly v době poslání dopisu platné a tak, stejně jako ostatní vystavené dokumenty, „prošly" bystřickou poštou.