Statisíce na nové přechody

Přechody pro chodce patří v současné době mezi velice diskutovaná témata. Kraj Vysočina se rozhodl pro zvýšení bezpečnosti chodců upravit asi třicet vytipovaných přechodů.

 

„Aplikovaný plastický nástřik, který v případě bezpečných přechodů preferujeme, využívá grafické metody, jejíž podstatou je optický klam, který by měl přinutit řidiče k takovému snížení rychlosti před přechodem, při které by byl schopen bezpečně zastavit. Optický klam spočívá v tom, že při přiblížení k přechodu se v určité vzdálenosti před řidičem zjeví překážka v podobě vyvýšeného přechodu," takto popsal plánované úpravy krajský koordinátor prevence kriminality Josef Pokorný.

Kraj již obdržel finanční prostředky ve výši 750 tisíc korun. Přechody, kterých by se měly úpravy týkat, se nacházejí zejména v blízkosti škol a zdravotnických zařízení.

Jakákoliv úprava však bude málo platná, pokud se jak řidiči, tak chodci nebudou na komunikacích chovat disciplinovaněji. Často se stává, že ačkoliv jedno auto u přechodu zastaví, vozidlo jedoucí v protisměru přechod nerespektuje. Chodec je tak nucen doslova uskakovat uprostřed jízdní dráhy.

A naopak. Mnozí chodci jsou toho názoru, že mají na přechodu automaticky přednost. Jestliže je však auto téměř u přechodu, pak řidič nedokáže ani při nejlepší vůli na místě zastavit. Problémové jsou i přechody u parkovišť, kde za stojícím autem není chodce, zejména děti, vůbec vidět. Pokud vběhnou do jízdní dráhy, pak se zřejmě kolizi s automobilem nevyhnou.