Věrozvěstům byl ukraden zlacený kříž

V minulém týdnu někdo doslova vyrval zlacený kříž z rukou věrozvěstů Cyrila a Metoděje, jejichž sochy jsou umístěny na kašně na Masarykově náměstí v Bystřici nad Pernštejnem. Kromě toho, že pachatel odcizil svatý symbol, poškodil i ruku jedné sochy. Úlomky ruky byly nalezeny v kašně, kříž však nenávratně zmizel.

Bystřická kašna, která pochází z roku 1845, byla v minulém roce s nemalými náklady zrekonstruována. „Na její opravu vynaložilo město částku ve výši tři sta padesát tisíc korun", uvedl místostarosta Josef Vojta. „V loňském roce byla kašna slavnostně otevřena a při této příležitosti zároveň vysvěcena," dodává.

Nenechavec, který kříž odcizil, bude velmi zklamán, pokud kradl v domnění, že se obohatí. Vrstva zlata na kříži je skutečně minimální, takže žádný finanční prospěch rozhodně nemůže očekávat. Spíše než o osobní obohacení se v tomto případě jedná o vandalismus, se kterým se v Bystřici (a nejen tam) setkávají čím dál častěji.

Případ byl předán policii a je nadále v šetření. Pachatel je prozatím stále neznámý a podle vyjádření policie bude uvítána jakákoliv informace ze strany občanů.

Vzniklá škoda zatím nebyla vyčíslena, místostarosta Josef Vojta ji však předběžně odhaduje na dvacet tisíc korun, což není zrovna málo. Pokud bude tato částka potvrzena, jednalo by se o trestný čin poškozování cizí věci. Pachateli by v tomto případě hrozilo odnětí svobody až na jeden rok.
Radní města by samozřejmě přivítali, kdyby zloděj odcizený předmět sám vrátil. Pokud by se pro tuto alternativu rozhodl, je možné „odložit" zlacený kříž přímo do vchodu bystřického muzea. Nikdo samozřejmě nepředpokládá, že se nenechavec přizná, ale i anonymní navrácení památky by bylo možné v případě dopadení pachatele brát jako polehčující okolnost.

Navrácení zlaceného kříže by pomohlo také snížit finanční prostředky, které budou zapotřebí na obnovu sousoší. Ušetřené finance by pak mohla radnice použít na jiné důležité věci. Například ke zlepšení kamerového systému na náměstí, který by zabránil dalším krádežím a ničení historických památek.