V Petrovicích se sešlo minimálně 130 hasičů

Není to tak dlouho, co se některé jednotky SDH sešly v Novém Městě u Sportenu u fingovaného požáru. Proběhlo zde námětové cvičení, které mělo ověřit schopnost okolních sborů, jestli jsou vůbec schopny vyrazit k zásahu. Cvičení dopadlo dobře, bez větších problémů. Soutěž hasičských družstev, která proběhla tuto neděli v Petrovicích, byla brána spíše zábavnou formou.

Hasičské klání probíhá každý rok. Okrsek Nové Město na Mor. má přibližně sedmnáct sborů a soutěže se účastní okolo dvaceti družstev. Některé sbory připraví družstva dvě, zasoutěží si i ženy. Ty berou celou věc s nadhledem, ale svým časem při "útoku" se nenechají moc zahanbit, spousta mužských družstev má čas horší než ženy.

I když se soutěží ve třech disciplínách (útok, štafeta a teoretická část), největší zájem diváků vzbuzuje vždy požární útok. Tomu předchází jednak trénink před soutěží a dále pak příprava stříkaček, aby se sbory mohly předvést, jak mají svůj stroj připravený.

Petrovičtí pořadatelé na sebe vzali svůj úkol opravdu zodpovědně. Bohaté občerstvení, u kterého se netvořily velké fronty, ozvučení areálu, to vše napomáhalo k příjemnému strávení nedělního dopoledne. Svoji návštěvou soutěž poctili i představitelé Nového Města, starostka paní Marková a místostarosta pan Marek.

O pořádání soutěže je poslední roky mezi sbory opravdu zájem. Pokud vyjde počasí, bohatá účast zajistí pořádajícímu sboru i nějaký ten finanční zisk, který se hodí každé organizaci. Ale při těchto akcích rozhodně nejde jen o zisk. Takové nadšení pro věc, které projevují dobrovolní hasiči na těchto soutěžích, je k vidění jen málokdy. A jak už slovo „dobrovolní" naznačuje, pracují členové SDH pouze ve svém volném čase a bez nároku na jakékoliv finanční ohodnocení, což v dnešní době není běžná záležitost. Tak ať jim jejich nadšení neuvadne a dlouho vydrží!