Hamletovská otázka pro borovice

Být či nebýt? To není dilema Hamleta, prince dánského. Tato otázka se tentokrát týká borovic na novoměstském náměstí.

Nynější tvář Vratislavova náměstí byla navržena v padesátých letech minulého století Vincencem Makovským. Bohužel se návrh nedochoval, takže není známo, jak dalece Makovského plány odpovídají dnešní skutečnosti. Jisté však je, že borovice zasazené před více než padesáti lety poněkud povyrostly a zakrývají tak pohled na okolní historické objekty.

Minulý týden se na novoměstské radnici sešli členové Komise městské památkové zóny, kteří se tentokrát zaměřili na problematiku vzrostlých borovic. Návrhy, které na tomto jednání zazněly, byly různé. Někteří členové byli pro likvidaci stromů a následné vysazení nových, jiní navrhovali postupně borovice vyřezat a opustit Makovského koncepci. Komise se zatím k jednoznačnému řešení nerozhodla.

Podle názoru starostky města, Zdeňky Markové, je borovicemi osázené náměstí výjimečné a jedinečné. Možná i v této výjimečnosti spočívala koncepce Makovského.

Radnice už několikrát vznesla návrh na změnu náměstí. Žádný konkrétní projekt ale zatím nebyl přijat. Kromě jiného je to i otázka financí, které Nové Město teď potřebuje na jiné projekty a tak transformace centra musí prozatím počkat. Jakmile však bude toto téma aktuální, budou podle starostky osloveni i občané města, aby vyjádřili své názory týkající se proměny Vratislavova náměstí.

Podle dochovaných historických fotografií vypadalo novoměstské náměstí před rozhodující přeměnou podle plánů Vincence Makovského úplně jinak. Chyběla diagonála i zeleň, jen sem tam jej zdobil listnatý strom. Dnešní podoba centra města má rozhodně mnohem atraktivnější a reprezentativnější charakter. Novoměstské náměstí má navíc to štěstí, že byla zachována jeho historická podstata, takže ho netvoří rádoby moderní komplexy, jako třeba ve Žďáru nad Sázavou.

Borovice, které jsou zde vysázené, budou jistě potřebovat přinejmenším nějakou úpravu, ale k jejich úplné likvidaci by rozhodně nemělo dojít. Pouze snad v tom případě, že by byly nahrazeny novými. O ty by pak mělo být projeveno mnohem více zájmu hned v počátcích, aby se zabránilo jejich nekontrolovatelnému růstu, jako tomu bylo u těch stávajících.