Trvalé osvětlení Zelené hory by mělo být hotovo ještě v letošním roce

Světově proslulá žďárská památka, kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, se v době slavností povýšení Žďáru na město v nočních hodinách poprvé rozzářila. Naštěstí ne ohnivými plameny, ale umělým osvětlením.  

Tato situace však zatím není trvalá. Dnes se opět silueta kostela s ambity ztrácí s příchodem večerního šera. Podle vyjádření žďárské radnice by však mělo být ještě letos nainstalováno nové umělé osvětlení Zelené hory.

 

Zkušební osvětlení bylo některými občany Žďáru kritizováno a to hlavně z toho důvodu, že nebyla nasvětlena i věž kostela a celá stavba pak v nočním temnu vypadala úplně jinak, než za denního světla.

 

I představitelé města spolu s památkáři se po poradě shodli na tom, že zkušební osvětlení nebylo dostačující. Proto byly navrženy některé úpravy, mezi jiným i nainstalování dalšího světelného zdroje přímo do kostelní věže.

 

Světelné zdroje budou stabilní, umístěné v zemi. Vnější osvětlení by mělo mít přibližně třicet osm svítidel, vnitřek ambitů a kostela by mělo pokrýt okolo dvaceti světel. Celý areál by tak mělo zalít tlumené, intimní světlo, které by zvýraznilo pouze obrys památky. Použití ostřejších světel by kazilo celkový dojem. Santiniho Zelená hora je památkou duchovní, ne pouťovou atrakcí. Podle představ samotného stavitele měla celá stavba jakoby „plout“ krajinou. Masivní nasvícení by tuto dávnou představu rozhodně nepodpořilo.

 

Zatím však ještě není nic jednoznačně schváleno. K návrhu se bude vyjadřovat jak městský úřad (vnější osvětlení je v ochranném pásmu Zelené hory), tak kraj Vysočina, který je orgánem památkové péče a pod jeho pravomoci spadá vnitřní nasvětlení.

 

Zelená hora by měla být osvětlena v každém ročním období, tedy i v zimě. Nikdo prozatím neví, jaké problémy mohou v našich ne příliš příznivých klimatických podmínkách nastat. Proto je třeba brát tento rok jako zkušební.

 

Zatím není ani možné odhadnout, v jaké výšce se budou pohybovat finanční náklady na provoz. Není ani rozhodnuto kdo je bude hradit, zda pouze město nebo se spolu s ním budou na hrazení nákladů podílet i další instituce.