Výstavba regeneračního centra závisí na evropských penězích

Plánovaná výstavba Regeneračního centra v Novém Městě na Moravě se pomalu blíží. Rada města schválila v minulých dnech zadání výběrového řízení na firmu, která by jim měla dopomoci vypracovat veškeré podklady pro to, aby dosáhli na peníze z Evropské unie.

Do výběrového řízení se zatím přihlásily čtyři společnosti, zabývající se touto problematikou. Termín ukončení podání přihlášek byl stanoven na 14. září. S výběrem firmy se spěchá hlavně z toho důvodu, že řádně zpracovaný projekt se žádostí o peníze z Evropské unie je třeba podat do dvou měsíců po vyhlášení výzvy, která by měla podle předpokladu být zveřejněna ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku.

 

Celý projekt na výstavbu bezbariérového Regeneračního centra by měl město stát dvě stě šedesát miliónů korun (bez DPH). Pokud by se stalo, že Nové Město na Moravě nedostane část finančního krytí z Evropské unie, nebude možno podle místostarosty Stanislava Marka výstavbu Regeneračního centra realizovat. Pokud město žádá Evropskou unii o podporu při financování obrovského projektu, pak musí také prokázat, že je schopno si vše zaplatit z vlastní kapsy. Teprve na základě této skutečnosti a žádosti, která musí obsahovat všechny potřebné dokumenty, se rozhodne, zda vůbec a jak vysokou podporu z Evropské unie město obdrží.

 

Výstavba Regeneračního centra s sebou přináší i další finanční náklady. Jde především o výstavbu nového fotbalového stadionu, ten stávající by měl uvolnit místo připravovanému projektu. Na přesun stadionu je plánováno z rozpočtu města vyčlenit částku dvacet pět miliónů korun.

 

Celá výstavba Regeneračního centra byla původně plánována zároveň s výstavbou tzv. Domu jistoty. Nakonec ale radní rozhodli požádat prozatím pouze o finance pro Regecentrum. Další plány budou přesunuty až do druhé etapy.

 

V té první by měl ve středu města vyrůst nový plavecký bazén spolu s víceúčelovou sportovní halou. V těsné blízkosti by mělo být zajištěno i sto šedesát parkovacích míst, z nichž polovina by se měla nacházet v podzemí. Projekt počítá i s rehabilitační a regenerační částí, ubytováním s možností stravování a s konferenční místností.

 

Projekt je to velký a úměrně tomu i nákladný. Nové Město na Moravě se tak stane jistě turisticky mnohem atraktivnějším místem. Otázkou ale zůstává, co všechno přinese Regenerační centrum místním obyvatelům a jestli si při stávajících platech budou moci dovolit využívat některé z jeho lákavých nabídek.