Kraj se snaží podporovat hasiče

Těžko se dnes hledá nějaká organizace, která by neměla problém s financováním. Peníze chybí téměř všude. Jedním z těch sdružení, která by věděla, jak si poradit s vyššími příjmy, jsou také hasiči.

Všichni víme, že hasiči, ať už profesionální či dobrovolní, dnes působí víceméně jako záchranáři. Pryč je doba, kdy zasahovali pouze u požárů. Ať je jakákoliv kalamita, hodně sněhu, povodně, vítr, jako první pomáhají zpravidla hasiči. Taktéž to platí u dopravních nehod apod.

Aby hasiči byli schopni plnit poslání, jaké se od nich žádá, musí k tomu mít náležitou techniku. Peníze se snaží shánět různě. Od ministerstev až po příspěvky obcí. Ve financování pomáhají samozřejmě Kraje.

Kraj Vysočina se snaží zvyšovat akceschopnost hasičů téměř každoročně. Profesionálové využívají částky většinou na doplnění nebo údržbu techniky, menší dobrovolné sbory mohou dotaci použít na preventivně výchovnou činnost.

Celková částka k rozdělení by se letos měla pohybovat kolem deseti miliónů korun, profesionálům připadnou přibližně čtyři milióny. Co se týká dobrovolných hasičů, částka je rozdělována ve spolupráci se Sdružením hasičů, Čech, Moravy a Slezska. Většinou je částka použita na pořádání soutěží, které probíhají každoročně v jednotlivých okrscích. Pravdou je, že kdyby částka byla rozpuštěna do jednotlivých sborů, dala by se kolikrát využít lépe. Dle informací z Kraje je uvedená částka rozdělována mezi 982 sborů, což by mělo činit přibližně 6100 Kč na sbor. Realita je ale úplně jiná a současnou formou rozdělování se do některých sborů nedostane v podstatě nic. Dál tedy musí prosit na příslušném obecním a městském úřadě o každou hadici nebo díly ke stříkačkám.

Poskytnuté peníze snad budou využity ku prospěchu hasičům a tím i všem občanům. I když hasičům musí být jasné, že se nemohou spolehnout jen na dotace a příspěvky a dál si musí pomoci nějakou svou aktivitou, jako je sběr starého železa v obci, pořádání kulturních akcí tak dále.