"Nadosah"

Nízkoprahová centra rostou jako houby po dešti. Není to ale žádná módní záležitost, spíše jde o nutnost. A také prevenci. 

Co je to vlastně takový nízkoprahový klub? Jde o sociální službu pro děti a dospívající. Nízkoprahový = dostupný nebo také neodrazující od vstupu. Děti a mládež se zde mohou setkávat se svými vrstevníky a jsou tu pro ně připraveny různé zájmové aktivity. Mimo jiné mají možnost sestavit si vlastní webové stránky nebo například se tu scházet na zkoušky kapely. Nejde ovšem o to nahradit dětem dům dětí a mládeže, či lidovou školu umění. Mládež sem přichází tak, jak je zrovna napadne. Rozhodně nemá určeny dny a hodiny, kdy je povinna se dostavit.

 

Vedoucí bystřického klubu„Nadosah“, Robert Knebl, o činnosti nízkoprahového centra říká: „Děti a mládež tady mají možnost vyjádřit sebe sama, mají zde prostor na různé aktivity, možnost se s námi poradit a získat odbornou pomoc.“

 

 

 

Jak se vůbec děti dozví, že něco takového existuje?

„Informace o činnosti klubu získávají mladí lidé na školách a navíc máme taky pracovníka přímo v terénu, kde vyhledává ať už jedince nebo skupiny dětí a mladistvých, kteří potřebují pomoc.“

 

Kolik dětí k vám chodí?

„V poslední době se jejich počet navýšil. Bývá tu pětadvacet až třicet dětí denně. To je na Bystřici docela hodně. Rekord jsme tu měli včera, to k nám přišlo čtyřicet šest dětí.“

 
 

 

A chodí dobrovolně nebo je musíte k návštěvám přemlouvat a nutit?

„Vše je na dobrovolnosti. Mohou přijít kdy chtějí, být tu jak sami chtějí dlouho, nemají prostě nic předem určeno. Nemusí chodit ani pravidelně, ten „práh“ mají nastavený opravdu nízko. Navíc mohou dělat cokoliv. Když chtějí hrát šipky, hrají šipky. Když si chtějí promluvit, dáme si čaj a mluvíme spolu. Pomůžeme jim s vyřizováním věcí na úřadech, sepsat životopis, prostě cokoliv.“

 

A co protidrogová prevence?

„Ta je samozřejmě součástí.  Je zahrnuta například v programech primární prevence. Naše cílová skupina, to jsou děti a mládež od dvanácti do dvaceti let. Chodí sem jak žáci základní školy, učni, ale i středoškoláci. Pokud by tu byl nějaký větší problém z oblasti drog, kontaktujeme protidrogové centrum. Nechceme, aby s tímto problémem přišli do styku i ostatní naši návštěvníci.“

 
 

 

Kolik pracovníků má klub „Nadosah“?

„Momentálně jsme tu čtyři. Já jako vedoucí, pak koordinátorka nízkoprahového klubu, koordinátor preventivních aktivit a koordinátorka terénní práce.“

 
 

 

V minulém týdnu proběhl v jedenapadesáti nízkoprahových klubech po celé republice akce nazvaná „Týden nízkoprahových klubů“, do které se zapojilo i bystřické centrum „Nadosah“. Mimo jiné zde byl i „Den otevřených dveří“ jak pro zvané, tak pro veřejnost, která se tak mohla seznámit s funkcí a posláním klubu. Upozornilo se tak nejen na záslužnou práci zaměstnanců nízkoprahového zařízení, ale navíc i na jeho důležitost a význam. A ten v dnešní uspěchané době, kdy máme stále méně času na děti, není vůbec zanedbatelný. Spíše naopak.