Budeme jíst více biopotravin?

Naše zemědělství se vyvíjí zřejmě jiným směrem, než by si kdejaký soukromý rolník představoval. V devadesátých letech začal kdekdo nadšeně hospodařit, většina za velmi špatných podmínek. Od družstev a státních statků se restituovaly staré, rezavé stroje a každý si představoval, jak to svoje hospodářství zvelebí a bude se jím živit.

Během pár let se sny většině zemědělcům rozpadly. Ceny za produkty byly menší než jejich výrobní náklady, přestal být zájem o mléko, stroje dosluhovaly a málokdo si troufl vzít na splátky něco nového, hotově nemohl nakupovat téměř nikdo. Stát sice poskytoval různé dotace, jejich podmínky ale byly nastaveny tak, že díky neuvěřitelně složité administrativě si je leckdo ani nevyřídil.

Většina z těchto problémů je aktuální i dnes. Jen zemědělcům nezbylo, než se poohlédnout kolem a přemýšlet, na čem se uživit. No a tak každý hledá ten svůj recept. Pár jednotlivců začalo pěstovat tzv. biopotraviny a provozovat eko zemědělství. Název bio je moderní a spotřebitel nálepku bio na výrobku velice rád vidí. Málokdo je zatím však ochoten zaplatit za toto zboží zvýšenou cenu.

V současné době kupují biopotraviny přibližně 3% českých obyvatel, čtvrtina tyto potraviny zná a kupuje nepravidelně, další čtvrtina také zná, ale nekupuje.

Žijeme v oblasti, kde je zemědělství důležitým zdrojem obživy. I zde se občas najde někdo, kdo se pouští do ekologického zemědělství, aby jeho produkty mohly nést nálepku eko či bio.
Z dostupných materiálů však vyplývá, že jedním z největších problémů dělá opět stát. Různá potvrzení a razítka odrazují podnikatele v tomto oboru od jeho provozování a místo toho, aby se hospodařící rolník věnoval své práci, musí jezdit po úřadech.

I přes uvedené problémy mají biopotraviny a eko zemědělství určitě zelenou. Zájem spotřebitelů roste, paradoxem je, že nejvíce takovýchto potravin se prodá v super a hypermarketech. Na druhém místě jsou prodejny zdravé výživy a biopotravin. V běžných prodejnách potravin se těchto výrobků prodají pouze dvě procenta.

Firmy zabývající se těmito produkty se snaží spotřebitelům své výrobky více představovat a seznamovat je s jejich výhodami a tak věřme, že se zvýší jejich spotřeba a tím i produkce.