Topolům v Bystřici odzvonilo?

Ačkoliv byl rok 2007 vyhlášen „Rokem topolu“ a podle odborníků se tyto stromy stávají u nás pomalu vzácnými dřevinami, bystřičtí je ve svém okolí nechtějí.

V těchto dnech probíhá podle slov starosty Karla Pačisky v Bystřici nad Pernštejnem posouzení zdravotního stavu stromů na území města, které má jediný cíl. Vybrat ty dřeviny, jež bude možné skácet.


Občané vyvíjejí poměrně velký tlak na radnici a požadují hlavně pokácení vzrostlých topolů. Těchto stromů se v Bystřici nachází opravdu hodně. Nejvíce jich je možné spatřit na Sídlišti I, v okolí stadionu a na koupališti.  


Místním notně vadí období, kdy tyto stromy kvetou. V jejich bezprostředním okolí to pak vypadá, jako by všechno pokryl právě napadaný, bílý sníh. Navíc patří topoly mezi rychle rostoucí dřeviny, takže ty, které byly před několika lety nasázeny, dorostly v současné době do výšky patnácti až dvaceti metrů. Přes takto mohutné stromy nemohou sluneční paprsky ani při nejlepší vůli proniknout do oken okolních domů.


Požadavky na kácení stromů ale nepřichází pouze od občanů. Velmi často se k nim připojuje i odbor dopravy či stavební odbor. V letošním roce například vyvstal problém při obnově kanalizace, kdy nutnému bagrování bránily dva vzrostlé stromy. Jeden z nich se podařilo zachránit, druhý padl za oběť civilizaci.


U některých stromů je kácení dokonce nutností. Hrozí tu totiž nebezpečí, že by ulomené větve mohly někoho zranit nebo usmrtit. V nejlepším případě by „pouze“ způsobily škody na majetku.  „Každý strom má své mládí, junáctví a stáří, stejně jako člověk a je potřeba občas korigovat i pohled ze strany životního prostředí. I tak je okolo zeleně na radnici věčný boj“, říká starosta.


Vykácení stromů ale neznamená úbytek zeleně ve městě. Radnice uvolní příští rok čtyři sta tisíc korun ze svého rozpočtu a tyto peníze půjdou na novou výsadbu. A to nejen stromů, ale i keřů a travin, plánovaná je i zbrusu nová parková úprava. Podle starosty „staré stromy splnily svůj účel a teď by měla následovat jejich náhrada a obnova.“


Je velmi těžké sladit požadavky občanů a ochranářů. Někdy se to podaří méně, jindy více. V Bystřici nad Pernštejnem je naštěstí problém kácení stromů řešen ve spolupráci s odborníky. Ti rozhodnou, zda je či není nutné dřevinu odstranit a který ze stromů by se naopak měl zachránit.