Dvacet tisíc za logo

Logo se stalo poněkud módní záležitostí. Ať kraj, či město nebo vesnice, všichni ho chtějí mít. A to hlavně z toho důvodu, že původní znaky jsou většinou značně komplikované a není možné je použít všude.

Stejně je na tom i Nové Město na Moravě. Znak mu byl udělen 30. listopadu 1635 kardinálem Františkem knížetem Dietrichsteinem a v souladu s dobou byl i tento znak náležitě složitý. Tvoří jej oválný štít nakoso půlený od pravé horní strany dolů k levé straně, horní polovina je zlatá, dolní červená. Dva vinařské nože se stříbrnou čepelí a střenkou v přirozené barvě stojí vedle sebe, jeden na zlatém poli a druhý na červeném poli - ohnutými špicemi nahoru ven. Nad noži na zlatém poli je knížecí klobouk. Dole mezi střenkami na červeném poli pak sedící, dozadu se ohlížející zlatý lev bez koruny, s pozdviženým jedním ocasem.


Jak sami uznáte, je tento znak pro běžnou každodenní činnost poněkud nepoužitelný. Proto se vedení města rozhodlo vypsat soutěž na vytvoření jednoduchého loga města.


Podobná soutěž už byla vyhlášena jednou, týkala se však pouze dětí základních a uměleckých škol. Ty se svého úkolu zhostily sice s vervou, ale ani jeden z konečných návrhů nebyl nakonec přijat. Jeden z nich se sice porotě líbil, jeho konečnému přijetí však zabránila obava z náboženské nevraživosti. Základem loga byla totiž věž katolického kostela a radní se obávali nesouhlasu novoměstských evangelíků. Všechny ostatní návrhy byly podle slov starostky Zdeňky Markové složité a komplikované. Je zajímavé, co je pro mladé výtvarníky symbolem Nového Města. Většina z nich použila do svého loga překvapivě hotel SKI.


Radní města se posléze rozhodli vyhlásit soutěž novou, tentokrát s širokou účastí veřejnosti. Vítězný návrh by měl být dokonce finančně ohodnocen a to dvaceti tisíci korunami. Logo by mělo být výstižné a přitom jednoduché. Návrhy musí být podány v elektronické i tištěné podobě a to přímo na podatelnu Městského úřadu Nového Města na Moravě. Uzávěrka soutěže je 31. ledna ve dvanáct hodin.


Vysočina, Nové Město na Moravě.