Sjednotí evropské peníze novoměstské zastupitelstvo?

Plánovanou výstavbu regeneračního centra v Novém Městě na Moravě provází už od počátku ostrá výměna názorů mezi radnicí a opoziční ČSSD. 

Radnici je vytýkáno především megalomanské pojetí celého projektu, nerespektující podmínky a možnosti Nového Města na Moravě. Kamenem úrazu by podle kritiků plánovaného regeneračního centra měly být i náklady spojené s budoucím provozem centra a také jeho umístění ve středu města, které s sebou přinese přemístění stávajícího fotbalového stadionu.

 
 


Po celý rok se tyto otázky objevovali v místním tisku, kde se chtěli vyjádřit ti, kteří byli proti takto koncipované výstavbě stejně jako zastánci projektu. Radnice se nakonec rozhodla pro veřejnou diskusi, na které by měl být občanům projekt komplexně představen, a měly zde být odpovězeny všechny zvědavé otázky.


Besedy, konané v místním kulturním domě, se zúčastnilo mnohem méně občanů, než bylo předpokládáno. Strany pro a proti byly vcelku vyvážené, ozývaly se názory kritické i pochvalné.


Úvodní slovo patřilo starostce města Zdeňce Markové, která představila nejen projekt plánovaného regeneračního centra, ale i řešení přemístění fotbalového stadionu. Potvrdila, že tato varianta přinese navýšení nákladů. Pro toto řešení, tedy stavbu regeneračního centra ve středu města, hovoří podle starostky maximální možné využití plaveckého bazénu školami, dále pak lepší dostupnost pro seniory a navíc nový fotbalový stadion by měl nabídnout fotbalistům kvalitnější sportovní vyžití.

Starostka nezapomněla ani na negativa. Jako jeden z největších problémů se jeví vyřešení dopravní obslužnosti.


Na otázky občanů odpovídal kromě Zdeňky Markové i Stanislav Bartoš, vedoucí odboru regionálního rozvoje, územního plánování a stavebního řádu a Ing. Michal Burian, jehož firma bude zpracovávat žádost pro získání financí z fondů Evropské unie.


Tříhodinová beseda sice nevyřešila všechny sporné otázky, ale mnohé bylo vysvětleno a uvedeno na pravou míru. Většinu přítomných překvapilo i prohlášení opozice, že od února, což je měsíc, ve kterém dojde k podání žádostí k Evropské unii, budou s radnicí spolupracovat.  Michal Šmarda, člen ČSSD k tomu řekl.

„My jsme se dohodli na tom, že podáme ještě několik racionalizačních návrhů k projektu, ale pokud si i nadále bude radnice stát za svým, pak budeme ochotni v období, kdy bude schvalovaná žádost o finance, podporovat radnici v jejím úsilí o získání evropských peněz. Hlavní důvod tohoto rozhodnutí je ten,že výstavba regeneračního centra je v zájmu města a ať už si o projektu myslíme cokoliv, v tomto bychom měli táhnout za jeden provaz.“


V čem spočívaly rozpory mezi vámi a radnicí?

„My jsme bojovali za efektivnější řešení, to se nám bohužel nepodařilo prosadit.“


S přílivem evropských peněz spory mezi vámi a radnicí ustanou?

„Ve chvíli, kdy radnice získá evropské peníze, budeme výstavbu podporovat, ale přesto se budeme snažit využít tyto prostředky co nejefektivněji. To znamená bránit zbytečným nákladům a trvat na úsporách.“

 
 


Jak se tedy bude situace kolem regecentra dále vyvíjet, je ve hvězdách. Názorů pro i proti je spousta a který je správný, to ukáže čas.