Rybníky v okolí Bystřice čeká obnova

Vysočina,  Bystřice nad Prenštejnem  Celkem šest žádostí o státní dotaci podalo město Bystřice nad Pernštejnem. Žádané peníze by měly přijít zejména z operačních programů ministerstva životního prostředí, čímž je dána i oblast jejich použití. 

Jedna z prvních lokalit, na které by měla být provedena revitalizace, je Rácová.  Zde proběhla už první etapa obnovy, kdy byl vyřešen dlouhodobý problém s pozemky. Součástí plánované revitalizace je i znovuoživení místní vodoteče, obnova rybníka Milerák a pak také výstavba nového rybníka pod Milerákem spolu se zatravněním části pozemků. Tuto lokalitu čeká navíc i rekonstrukce místních komunikací. Navrhované práce by měly město stát asi pět miliónů korun, devadesát procent z této částky by podle místostarosty Josefa Vojty mohly pokrýt zmíněné dotace. Realizace obnovy je plánována v letech 2009 až 2010.

 

„Další lokalitou, na kterou se snažíme získat dotace, je Domanínský rybník. Tato revitalizace bude nejdražší. V roce 2006 zde byl proveden průzkum sedimentu nádrže, z něhož se zjistilo, že převážná většina sedimentu jsou půdní splachy z polí, které jsou podle rozboru nezávadné“, sdělil Josef Vojta. Kromě naplavenin z polí by se z rybníku odstranil i fosfor, který je velice důležitý pro růst zdraví nebezpečných sinic. Tím by se jednoznačně zlepšila i kvalita vody.  Radnice už vybrala i místa pro uložení vybagrovaného sedimentu. Jedním z nich je rekultivační skládka podniku Diamo a další část by byla rozvezena po přilehlých pozemcích. Částka, která bude muset být vynaložena na revitalizaci této vodní plochy, je více než třicet tři miliónů korun a město tu opět počítá s dotací, tentokrát přibližně osmdesátiprocentní.

 
 

 

Kromě velkého Domanínského rybníka by se obnova měla dotknout i návesního rybníčku v Domaníně. Tady se vykonaly koncem osmdesátých let určité stavební úpravy, které byly rybníčku spíše na škodu než k užitku. „Přišel o přirozený přítok i odtok, voda začala zahnívat a stala se líhní komárů“ charakterizuje dnešní stav vodní plochy v centru Domanína bystřický místostarosta. „Řešení spočívá jednak v odbahnění a pak také v opravě přítoku a odtoku, což bylo vyčísleno asi na tři a půl miliónu korun“, dodává.


Poslední z vodních ploch, kterou město plánuje odbahnit, je rybníček v Rovném. Podle Josefa Vojty jde o vodní nádrž, která byla v padesátých letech protržena a od té doby nebyla obnovena. V roce 2006 ji bystřičtí odbahnili a v současné době by se chtěli pokusit o její obnovu. Plánované finance na tuto akci jsou ve výši jednoho miliónu, osmi set tisíc korun a realizovat by se měla již v letošním roce.