Dražba pozemku všechny překvapila

Vysočina Nové Město na Moravě Před nedávnem se konala dražba pozemku v Novém Městě na Moravě. To samo o sobě nebylo nic překvapivého.  

O pozemek o výměře 328m², nacházející se naproti obchodu Jednoty pod nemocnicí, mělo zájem i samotné město a to hlavně proto, že toto území tvoří jakýsi ostrůvek mezi pozemky městu již patřícími. Rozlohou sice není nikterak veliký, ale plány, co v této lokalitě vybudovat, už radní měli. Už od roku 2000 bylo navrženo vybudovat zde kombinaci bytových domů společně s občanskou vybaveností. Dalším zajímavým záměrem se jevilo vystavění kvalitních ordinací pro praktické lékaře. Uvolnila by se tak místa v budově bývalé polikliniky a navíc se pozemek nachází v těsné blízkosti nemocnice a lékáren, což by pacienti i lékaři jistě uvítali.

 

 

 

Město proto pověřilo místostarostu koupí tohoto pozemku. Vyvolávací cena byla třicet šest tisíc korun. Zastupitelé byli podle starostky Zdeňky Markové velkorysí a dali svému zástupci poměrně volnou ruku. Mohl jít až do výše částky určené v rozpočtu města na výkup pozemků, která nebyla nikterak malá. Tato částka činí 1,2 milióny korun. „Je vždy těžké říct, za jakou cenu budeme dražit. Domlouvali jsme se, jaká je maximální rozumná cena za tento pozemek a shodli jsme se na tisíci korunách za metr čtvereční“, říká Zdeňka Marková. „Ten, kdo ten pozemek získá, musí jednat s městem i z toho důvodu, že dražený pozemek je obklopen městskými pozemky.“

 

Ale ani velkorysost zastupitelů v tomto případě nestačila. Pozemek byl nakonec vydražen zcela neznámou fyzickou osobou za tři milióny korun. Lze tedy konstatovat, že je to jednoznačně nejdražší pozemek v Novém Městě na Moravě.

 
 

 

Podle starostky Nového Města měli o pozemek zájem různí investoři. Chtěli zde vybudovat další větší obchodní centrum. Jiní zase projevili zájem postavit v této lokalitě bytové domy. Co s pozemkem nový vlastník udělá, to zatím nikdo neví. Veškeré domněnky jsou pouze spekulace. Starostka Nového Města je přesvědčena, že vydražené území zdaleka nemá takovou hodnotu. Pozemek je poměrně malý na to, aby se na něm dalo vybudovat nákupní centrum s parkovištěm a okolní pozemky město prodat nehodlá. Jediným kladem této vysoké částky je podle představitelů města skutečnost, že pomohla firmě, jíž pozemek patřil, a která se dostala do finančních problémů.