Jedna borovice zůstane ušetřena

Vysočina,  Nové Město na Moravě Otázka borovic na novoměstském Vratislavově náměstí je vyřešena. Dřeviny, které centrální část města zdobily od padesátých let minulého století, budou odstraněny.     

„Stav borovic byl označen za havarijní,“ říká starostka Nového Města na Moravě Zdeňka Marková a dodává. „Odborníci konstatovali, že borovice nejsou v dobrém stavu a navíc dnes žijí v takovém ekosystému, který by jim při postupném kácení nedovolil přežít.“

 
 

 

Dojde i ke změně náměstí?

„Toto není žádná zásadní změna podoby náměstí. Jde to skutečně pouze výměnu starých a už nezdravých borovic za nové. Ty budou vzrostlé, nejde o žádné nízké keře. Jejich výška by měla dosahovat až tří metrů. Je to trochu problém, protože vzrostlá třímetrová borovice není pro školky standardní záležitost.“

 
 

 
 

 

Jakým způsobem budete nové stromy vybírat?

„Chystáme se k návštěvě školek, ve kterých je možné borovice získat. Chtěla bych být osobně přítomna výběru nových stromů, abych měla jistotu, že budou vybrány vzrostlé a pěkné stromy. Nechci riskovat to, že nám budou dodány borovice, se kterými nebudeme spokojeni.

Dříve, než bude jasné, že jsme schopni sehnat náhradu za stávající stromy, se do této akce nepustíme. Předpokládáme, že by výměna borovic měla být dokončena nejpozději v polovině května. Celá akce by neměla trvat déle, než čtrnáct dní až tři týdny.“

 
 

 
 

 

Na náměstí tedy bude vysazen tentýž druh?

„Ano, opět budou vysazeny borovice černé. Od odborníků jsme se dozvěděli, že pokud dostatečně nahradíme stávající zeminu novou, pak nehrozí, že by choroby, které napadly nynější borovice, ublížily i těm novým. Vysázením stejného druhu poměrně vzrostlých stromů se vlastně vracíme pouze o pár let zpátky.  Naším cílem je pak nenechat nově vysazené borovice přerůst, ale udržovat je v určité výšce.“

 
 

 

Mnozí občané Nového Města jsou ale proti tomuto kroku…

„My jsme si vědomi toho, že je to velice citlivé téma. Část občanů považuje tuto obměnu za dobré řešení a naopak další část bude nespokojena. Věřím ale, že se nakonec ukáže, že to byl krok správným směrem.

Kdyby nebylo toto řešení přijatelné i pro ochránce přírody, nikdy by nám nikdo nepovolil borovice vykácet. Byly vypracovány znalecké posudky, na jejichž základě se přistoupilo k tomuto rozhodnutí. Dokonce jsme měli už kontrolu z inspekce životního prostředí a i tato inspekce proběhla bez jakýchkoliv problémů.“

 
 

 
 

 

Vratislavovo náměstí zdobilo původně čtrnáct borovic. Jedna z nich musela být kvůli špatnému zdravotnímu stavu odstraněna už v minulosti, ostatní to v nejbližší době čeká. Je ovšem mezi nimi jedna, která trochu vybočuje z řady. Tato zvláštnost jí není na škodu, ale naopak k užitku. Je zdravější, než ostatní stromy a i z toho důvodu se ji rozhodla radnice zachovat. Zůstane na místě jako živoucí doklad historie.