Nejlepší veřejnou správu má Žďár, nejnižší hodnocení získalo Nové Město

Nejlepší veřejnou správu má Žďár, nejnižší hodnocení získalo Nové Město

Do celorepublikového projektu „Město pro byznys“ bylo v kraji Vysočina zařazeno celkem patnáct obcí. Nejlépe z tohoto klání vyšlo město Humpolec.

A co se vlastně hodnotilo? Podnikatelské prostředí, kvalita lokality, pracovní trh, kvalita veřejné správy a cenové podmínky. Když se podíváme se na jednotlivé tématické okruhy blíže, pak zjistíme, že nelze jednoznačně říct, že by jedno město ve všech oblastech výrazně převyšovalo ta ostatní. Tak například vítězný Humpolec skončil v hodnocení pracovního trhu až na desátém místě.

Nejlepší „podnikatelské prostředí“ bylo přisouzeno Jihlavě, Třebíči a Humpolci. Naopak nejhůře na tom jsou v Náměšti nad Oslavou s velmi nízkým počtem firem a podnikatelů. Těsně před ní se zařadila Bystřice nad Pernštejnem a Světlá nad Sázavou.

Důležitým kriteriem byla i „kvalita lokality“. Tady se hodnotila stabilita krajiny, infrastruktura obcí, bytová výstavba, znečištění ovzduší a další. První místo získal Humpolec, za ním Žďár nad Sázavou a jako třetí Nové Město na Moravě. Na poslední příčce skončilo Velké Meziříčí před Pelhřimovem a Telčí.

Nejvyšší míru dlouhodobé nezaměstnanosti a tudíž i nejhorší hodnocení v tabulce „pracovní trh“ vykazuje Bystřice nad Pernštejnem ruku v ruce s Telčí a Chotěboří. Naopak nejlépe na tom v tomto směru jsou Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč.

Vstřícnost úředníků, rychlost a kvalita vyřízení žádostí, počet úředníků na sto obyvatel nebo také hospodaření obce, to byla kritéria pro určení „kvality veřejné správy“. Nejhůře dopadlo Nové Město na Moravě, ve kterém je podle zpracovatelské firmy „ vysoký počet úředníků v nerovnováze s nejmenším počtem úředních hodin“. Následuje Třebíč a Náměšť nad Oslavou. Naopak nejlépe pořídíte na MÚ ve Žďáru nad Sázavou, Velkém Meziříčí a Bystřici nad Pernštejnem.

Ani v tabulce „cenové podmínky“ nevyšlo Nové Město na Moravě zrovna nejlépe. Jeho obyvatelé platí například nejvyšší cenu za svoz odpadu. Čtrnácté a třinácté místo patří Jihlavě a Havlíčkovu Brodu. Nejpříznivější cenové podmínky naleznete v Pacově, Bystřici nad Pernštejnem a Humpolci.

A „průzkum mezi podnikateli“ skončil následovně. Nejvíce hodnoceno je Velké Meziříčí, Jihlava a Humpolec. Nejméně příznivě se podnikatelé vyjádřili o Telči, Moravských Budějovicích a Bystřici nad Pernštejnem.

Města na Vysočině mají ještě co zlepšovat, i když podle vyjádření zpracovatelské firmy „žádné město vyloženě nepropadlo“. Celkově si nejlépe vedl již zmíněný Humpolec, stříbro patří Žďáru nad Sázavou a bronz Jihlavě. Poslední skončilo město Telč spolu s Novým Městem na Moravě a Náměští nad Oslavou.